Succesvolle districtsdag van Koepel Antwerpen te Wilrijk

De afdeling Vlaams Belang Wilrijk verwelkomde op zaterdagochtend 20 nov. 2010 alle provincieraads-, ditrictsraads- en gemeenteraadsleden van Antwerpen. Deze districtsdag wordt nu reeds een aantal keer succesvol ingericht door koepelvoorzitter en Vlaams parlementslid Jan Penris.

De raadsleden kregen van de Deurnse districtsraadsfractieleider Jan Van Weesembeeck een uitgebreide toelichting over het gebruik van lokale pamfletten en positieve propaganda. Het Vlaams Belang is immers de enige partij die zoveel aandacht besteed aan directe communicatie met de inwoners van Antwerpen. Ook de ICT-mogelijkheden werden kort uiteengezet door senator en Wilrijkenaar Anke Van dermeersch, waarop bij de volgende districtsdag begin 2011 te Merksem uitgebreider zal ingegaan worden.

De optimalisering van het overleg tussen de werking van de Vlaams Belang raadsleden in provincie, gemeente en districten werd door districtscoördinator Guy Dirckx uitgebreid toegelicht, evenals de laatste nieuwigheden in het gemeentedecreet zoals het exploitatiebudget en de investeringsbegroting. Geen eurocent zal nog door de meerderheid op gelijk welk niveau uitgegeven worden, zonder dat het Vlaams belang die twee keer omgedraaid heeft.
Tot slot werden op deze districtsdag reeds de nodige inzichten meegegeven aan de leden om het nieuwe kiesdecreet dat er binnenkort aankomt zo maximaal mogelijk te gebruiken bij de volgende verkiezingen op 14 okt. 20012. Het Vlaams Belang is er klaar voor !


Na afloop van de vergadering kreeg iedereen de kans om bij een broodjesmaaltijd, die aangeboden werd door de afdeling Wilrijk, onderling ideeën uit te wisselen en bij te praten met de partijvoorzitter Bruno Valkeniers, partijraadsleden Gerolf Annemans en Anke Van dermeersch. Kortom, het Vlaams Belang te Antwerpen weet altijd het nuttige aan het aangename te koppelen. Een uitgebreide reeks foto’s van deze gezellige bijeenkomst zijn te vinden in onze fotogalerij: http://www.vlaamsbelangwilrijk.be/11/


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...