Studentenkoten moeten veiliger

Het nieuwste schooljaar draait nu, eind oktober, op volle toeren. Ook aan de unif is men er sinds midden oktober opnieuw ingevlogen. Vlaams Belang Wilrijk is trots op het feit dat het district een universiteit en studentencampussen huisvest. We zijn echter minder trots op de huisvesting van sommige studenten. Studentenkoten zijn dikwijls niet voldoende uitgerust en ook de brandveiligheid of veiligheid in het algemeen laat soms te wensen over. De studentenwoningen moeten dan ook dringend kwalitatiever en veiliger worden.


Het Vlaams Belang Wilrijk is dan ook van mening dat er extra preventieambtenaren moeten ingezet worden om studentenkoten te monitoren en bovendien zo er een verplichte verhuurvergunning voor kotbazen moeten komen, zodat alle studenten op onverantwoorde manier gehuisvest worden in de nabije toekomst. Alle Wilrijkse studentenkoten zouden nog dit schooljaar gecontroleerd moeten worden op veiligheid en brandveiligheid in het bijzonder, zodat ze allemaal voldoen aan de voorwaarden uit de Vlaamse Wooncode.


Vlaams Belang Wilrijk dringt er ook op aan dat de brandweer gratis extra controles zou uitvoeren. Door het groeiend studentenaantal is er dringend nood aan meer betaalbare en kwaliteitsvolle koten. Wilrijk heeft vele studentenwoningen, maar het bestuur heeft momenteel niet eens een volledig overzicht van het aantal koten in haar district en beschikt ook niet over gegevens met betrekking tot de woonkwaliteit, brandveiligheid of kostprijs. Het district Wilrijk zorgt niet genoeg voor haar studentenpopulatie en daar willen wij dringend verandering in brengen.

Anke Van dermeersch

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...