Stand van zaken ‘Masterplan Wilrijk’

Mondelinge vraag van raadslid Eric Huijbrechts. Stand van zaken


‘Masterplan Wilrijk’. (Jaarnummer 629)


Motivering


 


Feiten en context


 


Op 11 april 2010 diende raadslid Eric Huijbrechts volgende mondelinge vraag in:


“Sinds geruime tijd worden er werken uitgevoerd aan het nieuwe administratieve centrum van


Wilrijk.


Buiten de restauratie van het oude districtshuis voorziet men ook de gebouwen voor de


administratie, de academie, het politiecommissariaat en een bibliotheek.


In een handig foldertje wat iedereen mocht ontvangen over “Masterplan Wilrijk” staan per


project een datum vermeld voor einde der werken.


Zo kunnen we lezen onder Punt 6 Bist: Einde werken voorjaar 2010.


We zijn nu bijna einde april.


Daarom mijn vragen:


Wat is de momentele stand van al deze werken?


Tijdens werken doen zich soms vertragingen voor.


Kan men de timing aanhouden zoals vermeld op de folder “Masterplan Wilrijk?


De opening van het administratieve gedeelte van het districtshuis is voorzien tijdens het jaarmarkt


weekeinde.


Blijft dit onveranderd en indien niet waarom?”


 


Juridische grond


 


Artikel 48 van het huishoudelijk reglement district Wilrijk regelt de behandeling van mondelinge vragen.


 


 


 


Districtsraadslid Eric Huijbrechts licht de mondelinge vraag toe.


 


Voorzitter Thierry Vanderkindere antwoordt namens het districtscollege op de vragen over het


gemeenschapscentrum:


“Het betreft een bovenlokaal project. De vragen dienen in principe aan het college van


burgemeester en schepenen te worden voorgelegd. Omdat het ditrictsbestuur medegbruiker is van


het gebouw toch een antwoord op de vragen.


Er is een conflict ontstaan tussen de stad (opdrachtgever) en de aannemer over de oplevering van


de werken. De stad heeft op 8 maart de voorlopige oplevering geweigerd wegens een 20-tal


knelpunten die de veiligheid en de ingebruikname van het gebouw in de weg staan.


Daarnaast blijft er een grote lijst van restpunten openstaan, die nog moeten opgelost worden, bij


voorkeur voor de ingebruikname van het gebouw. De aannemer gaat niet akkoord met die


zienswijze en heeft een kort geding aangespannen tegen de stad om de voorlopige oplevering af te


dwingen. De rechtbank heeft een deskundige aangesteld die (uiterlijk in september) zijn advies


moet uitbrengen.


Ondertussen resteren er nog 3 knelpunten die de oplevering in de weg staan (scheuren in plafonds,


behandeling parketvloeren en kwaliteit van de polybetonvloeren in het publiekgedeelte). Er wordt


getracht om daar zo snel mogelijk een overeenkomst in te bereiken en oplossingen te vinden, zodat


de oplevering snel kan plaatsvinden.


Alle verder uit te voeren werken en de verhuis zijn rechtstreeks of onrechtstreeks afhankelijk van


die oplevering. De levering en plaatsing van het meubilair, dat normaliter moest uitgevoerd zijn


voor half juni, zal nu mogelijk pas starten nadat het meubilair geplaatst is en de verhuis pas nadat


de apparatuur actief is.


Omdat er nog geen uitsluitsel kan gegeven worden over de oplevering, kan er momenteel evenmin


uitstel gegeven worden over verhuis en /of ingebruikname van het gebouw.


Alleszins kan de verhuis niet doorgaan in juni. Wegens opportuniteitsredenen is oktober het vroegst


haalbaar.”


 


Districtsschepen Johan Peeters antwoordt namens het districtcollege op de vraag over de heraanleg


van de Bist:


“Behoudens onvoorziene omstandigheden kunnen de werken afgerond worden najaar 2010. In de


rand hiervan wordt het traject van de Geitestoet aangepast in funcie van de werken.”

Mondelinge vraag van raadslid Eric Huijbrechts. Stand van zaken


‘Masterplan Wilrijk’. (Jaarnummer 629)


Motivering


 


Feiten en context


 


Op 11 april 2010 diende raadslid Eric Huijbrechts volgende mondelinge vraag in:


“Sinds geruime tijd worden er werken uitgevoerd aan het nieuwe administratieve centrum van


Wilrijk.


Buiten de restauratie van het oude districtshuis voorziet men ook de gebouwen voor de


administratie, de academie, het politiecommissariaat en een bibliotheek.


In een handig foldertje wat iedereen mocht ontvangen over “Masterplan Wilrijk” staan per


project een datum vermeld voor einde der werken.


Zo kunnen we lezen onder Punt 6 Bist: Einde werken voorjaar 2010.


We zijn nu bijna einde april.


Daarom mijn vragen:


Wat is de momentele stand van al deze werken?


Tijdens werken doen zich soms vertragingen voor.


Kan men de timing aanhouden zoals vermeld op de folder “Masterplan Wilrijk?


De opening van het administratieve gedeelte van het districtshuis is voorzien tijdens het jaarmarkt


weekeinde.


Blijft dit onveranderd en indien niet waarom?”


 


Juridische grond


 


Artikel 48 van het huishoudelijk reglement district Wilrijk regelt de behandeling van mondelinge vragen.


 


 


 


Districtsraadslid Eric Huijbrechts licht de mondelinge vraag toe.


 


Voorzitter Thierry Vanderkindere antwoordt namens het districtscollege op de vragen over het


gemeenschapscentrum:


“Het betreft een bovenlokaal project. De vragen dienen in principe aan het college van


burgemeester en schepenen te worden voorgelegd. Omdat het ditrictsbestuur medegbruiker is van


het gebouw toch een antwoord op de vragen.


Er is een conflict ontstaan tussen de stad (opdrachtgever) en de aannemer over de oplevering van


de werken. De stad heeft op 8 maart de voorlopige oplevering geweigerd wegens een 20-tal


knelpunten die de veiligheid en de ingebruikname van het gebouw in de weg staan.


Daarnaast blijft er een grote lijst van restpunten openstaan, die nog moeten opgelost worden, bij


voorkeur voor de ingebruikname van het gebouw. De aannemer gaat niet akkoord met die


zienswijze en heeft een kort geding aangespannen tegen de stad om de voorlopige oplevering af te


dwingen. De rechtbank heeft een deskundige aangesteld die (uiterlijk in september) zijn advies


moet uitbrengen.


Ondertussen resteren er nog 3 knelpunten die de oplevering in de weg staan (scheuren in plafonds,


behandeling parketvloeren en kwaliteit van de polybetonvloeren in het publiekgedeelte). Er wordt


getracht om daar zo snel mogelijk een overeenkomst in te bereiken en oplossingen te vinden, zodat


de oplevering snel kan plaatsvinden.


Alle verder uit te voeren werken en de verhuis zijn rechtstreeks of onrechtstreeks afhankelijk van


die oplevering. De levering en plaatsing van het meubilair, dat normaliter moest uitgevoerd zijn


voor half juni, zal nu mogelijk pas starten nadat het meubilair geplaatst is en de verhuis pas nadat


de apparatuur actief is.


Omdat er nog geen uitsluitsel kan gegeven worden over de oplevering, kan er momenteel evenmin


uitstel gegeven worden over verhuis en /of ingebruikname van het gebouw.


Alleszins kan de verhuis niet doorgaan in juni. Wegens opportuniteitsredenen is oktober het vroegst


haalbaar.”


 


Districtsschepen Johan Peeters antwoordt namens het districtcollege op de vraag over de heraanleg


van de Bist:


“Behoudens onvoorziene omstandigheden kunnen de werken afgerond worden najaar 2010. In de


rand hiervan wordt het traject van de Geitestoet aangepast in funcie van de werken.”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...