Stadsbestuur verGOKt de toekomst van onze kinderen

Voor het 2de schooljaar op rij moeten alle Antwerpse kinderen eerst aangemeld worden op de website meldjeaan.antwerpen.be. Het nieuwe inschrijvingssysteem in de Antwerpse scholen wordt voorgesteld als een kans om uw kind in de meest geschikte school in te schrijven. Niets in minder waar! 

Sommige ouders kiezen voor hun kinderen bewust een katholieke school, of juist niet en sturen hun kinderen liever naar een stadsschool of een atheneum. Sommige ouders wonen op enkele meters van een school naar keuze en MOETEN hun kinderen naar een andere school sturen… Hoe is dit mogelijk!

Het is de overheid – in Antwerpen is dat de socialistische schepen van Onderwijs Voorhamme – die in de plaats van de ouders beslist naar welke school onze kinderen mogen gaan. De socialistische schepen heeft maar één bedoeling: alle Antwerpse scholen moeten multicultureel worden en de allochtone kinderen krijgen voorrang.

Officieel luidt het dat het nieuwe inschrijvingssysteem de lange wachtrijen in sommige scholen moet vermijden. Men verliest hierbij handig uit het oog waarom die lange wachtrijen bestaan, namelijk omdat ouders uitdrukkelijk kiezen voor een bepaald pedagogisch project. Ze willen het beste voor hun kinderen en dat is hun goed recht.


Wanneer u uw kind aanmeldt op voormelde website zal het geklasseerd worden volgens een aantal criteria. Kinderen klasseren is op zich al verwerpelijk en ook de criteria op basis waarvan dit zal gebeuren roept vragen op. Bepaalde kinderen krijgen bovendien voorrang. Zo krijgen zogenaamde GOKkinderen absolute voorrang (GOK staat voor gelijke onderwijskansen). Een kind van een minder bemiddelde (studiebeurs) of rondtrekkende (kermis, schipper, zigeuner,..) of Nederlandsonkundige moeder die geen diploma secundair heeft, is een GOKkind.


Met andere woorden, het kind van een bemiddelde, goed opgeleide, Nederlandstalige moeder die werkt en bovendien dag en nacht voor haar kindjes zorgt wordt lager geklasseerd en zal voorrang moeten verlenen aan een allochtoon kind. Het hele systeem is onrechtvaardig. Het stadsbestuur verGOKt de toekomst van onze kinderen.


 


Het Vlaams Belang wil de schoolkeuze opnieuw aan de ouders laten!
Weg met de bemoeienissen vanuit ‘het schoon verdiep’!
Voor een vrij Wilrijk! Voor een vrije schoolkeuze!

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...