SP.a fractie gijzelt districtsraad tijdens nachtelijke zitting

Tijdens de districtsraad van 31/01/2013 is de SPA fractie er in geslaagd zich van haar smalste kant te laten zien, en we vermoeden dat dit niet de laatste keer zal zijn. Op deze zitting werd het nieuwe bestuursakkoord dat door de nieuwe meerderheid van N-VA, Open VLD en Cd&V werd opgemaakt uitvoerig besproken. Onze duidelijk gefrustreerde rode rakkers begonnen al met de mededeling waarom dat de oorspronkelijke geplande data van de raadszittingen verplaatst werden. En waren  schijnbaar vergeten dat dit eigenlijk op hun eigen vraag was gebeurd.
Voormalig districtsburgemeester Peeters gaf stadsschepen Liesbeth Homans (N-VA) dan al een veeg uit de pan vanwege haar drukke professionele bezigheden en mandaten die zij bekleedt . Blijkbaar was onze “rode ridder” zich vergeten te herinneren dat hij vorige legislatuur districtsburgemeester , districtsschepen, leraar en ocmw raadslid tegelijk was…

Dan was het de beurt aan nieuwbakken raadslid Hicham El Mzairh die zich bij zijn eerste interventie bezig hield met het natellen van hoe vaak het woord diversiteit in het nieuwe bestuursakkoord voorkwam . Dit bleek twee keer te zijn , juist even veel als in het vorige bestuursakkoord , mede opgemaakt door…onze rode vrienden . Nu ex Open VLD-er El Mzairh die als buschauffeur met plezier overstapte op een andere lijn , namelijk die van de SP.a en het vetbetaalde postje van adviseur van voormalig schepen Verbist , gaat zich hopelijk de komende zes jaar niet met zulke onzin bezig houden.

Blijkbaar heeft onze vriend ook wel wat moeite met het interpreteren van bepaalde teksten en we willen het niet gezegd hebben , maar misschien is het zo , van het nuanceren van bepaalde omschrijvingen in het Nederlands want zowel districtsburgemeester Kristof Bossuyt (N-VA) als cultuurschepen Hans Ides (Cd&V) moesten Hicham meermaals met hand en tand uit leggen hoe een bepaalde zin te begrijpen . Wat hij meestal dan ook achteraf nog niet snapte .

Zelfs indien bv in het beleidsdomein cultuur bijna letterlijk staat vermeld dat CC De Kern ook de wijken in trekt , stelt onze rode vriend nog een aantal keer de vraag hoe het nu zit met cultuur brengen naar de wijken …

Maar we hebben alvast een tip voor schepen Ides : als u een stand-up comedian zoekt om de wijken in te trekken , bel dan gerust mijnheer El Mzairh , dolle pret verzekerd .

Opvallend was het gegeven dat de SP.a praktisch op elk van de 244 actiepunten vermeld in het akkoord, wel commentaar had . En in 98% ging het dan om negatieve commentaar , zelfs op punten die zij in vorige legislatuur mee hadden uitgewerkt en een voortzetting van het gevoerde beleid blijkt . Dus vorige legislatuur toch geen echt goed beleid gevoerd SP.a ?

En zo ging dit negativisme en nodeloos tijd rekken de ganse avond vanuit de SP.a -fractie maar door. In één ding bleven ze wel consequent : de heren El Mzairh en Peeters hingen de clown uit , raadslid Depauw bracht haar voorgekauwde vraagjes naar voor en voormalig schepen Wittock bleef volharden in de voortzetting van haar activiteiten die zij ook al uitoefende als schepen : namelijk niets doen…

Door de show van onze SP.a rakkers kon de stemming over het bestuursakkoord pas om 01.30u 's nachts plaats vinden…
en we waren om 20u gestart.

Onze raadsleden Leo Rouchet en Eric Huijbrechts onthielden zich bij de stemming ,vermits er toch een heel aantal ambitieuze zaken in dit akkoord staan  en een aantal Vlaams Belang programma punten werden overgenomen.
Trouwens de komende zes jaar zullen we een constructieve ,doch ook kritische stem vanuit de oppositie laten horen .

De tekst die fractieleider Eric Huijbrechts in de raad naar voren bracht vinden jullie verder op deze site terug .

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...