Soepactie: Groot succes ! Erwten soep met spekjes 100% halal-vrij ( + recept)

Vlaams Belang Wilrijk deelde dinsdag 29 maart 2011 op de markt 100% halal-vrije erwtensoep met spekjes uit. 
Deze actie was een groot succes ! In minder dan een uur was alle soep en de bijhorende pamfletten uitgedeeld. In bijlage vindt u nog het pamflet, de soep is helaas volledig op.

Foto’s van onze actie vindt u hier in onze fotogalerij: http://www.vlaamsbelangwilrijk.be/11/

Door deze gratis soepbedeling wil het Vlaams Belang Wilrijk het sociaal thema in Wilrijk onder de aandacht brengen. 
Armoede in Vlaanderen is en blijft immers een probleem: 1 op 7 Vlamingen leeft onder de armoedegrens. Ook in Wilrijk kloppen steeds meer mensen aan bij het OCMW omdat ze niet langer energie of huishuur kunnen betalen. Hulporganisaties zoals SOS Hulpbetoon die gratis voedsel aanbieden krijgen het steeds drukker.

Stijgende energieprijzen

De energieprijzen lagen in ons land eind vorig jaar bijna 17 procent hoger dan het jaar voordien. Die prijsstijging is bijna twee keer zo hoog dan in de ons omringende landen. Prijzen voor stookolie gingen met 21 procent omhoog. Elektriciteit werd 6% duurder tegenover slechts 2,7% in de buurlanden. Voor gas liep de prijsstijging in België zelfs op tot 20.4%, terwijl maar 6,6% in de buurlanden.


Dit heeft niet enkel rechtstreeks gevolgen voor diegene die de factuur betaalt, maar ook voor de bedrijven die duurdere energieprijzen moeten doorrekenen in hun prijszetting en via de loonindexering zelfs dubbel gestraft worden. Eén en ander laat zich ook gevoelen in het winkelkarretje van de burger: in januari 2011 betaalde een modaal gezin in de Eurozone al 2,4% meer dan een jaar voordien en de prijsstijgingen kondigen zich steeds sneller aan.


Dit verhaal kent slechts één winnaar: de overheid verdient immers goed aan die stijgende energieprijzen want ook de BTW inkomsten stijgen natuurlijk mee. Omdat energie een basisproduct is voor gezinnen vroeg het Vlaams Belang enkele jaren geleden reeds om de BTW van 21 naar 6% te verlagen. De federale overheid blijft evenwel doof voor deze gerechtvaardigde eis.

Steeds meer vreemdelingen = steeds meer uitgaven in de integratiesector 

De immigratiesluizen naar dit land staan verder open dan ooit. België vangt nu al vier keer meer asielzoekers op dan het Europese gemiddelde. Dat doet de kostprijs van de immigratie oplopen tot 700 miljoen euro. Al die nieuwe immigranten moeten worden opgevangen in sociale woningen, moeten een leefloon ontvangen of komen via ‘OCMW-werk’ (art. 60) aan een werkloosheidsuitkering. Allemaal op kosten van de modale Vlaming die het ook altijd maar moeilijker heeft op de eindjes aan mekaar te knopen.


De toevloed van gelukzoekers van over heel de wereld – bovenop de reeds aanwezige migranten – heeft zijn invloed op Wilrijk.


Om niet te blijven dweilen met de kraan open wil het Vlaams Belang dat de federale overheid werk maakt van een waterdichte immigratiestop, een drastische verstrakking van de gezinshereniging, asielopvang in eigen regio en de effectieve uitwijzing van criminele en illegale vreemdelingen.

Ook Vlamingen hebben het moeilijk

Daarnaast heeft het Wilrijks districtsbestuur en ook het Antwerpse stadsbestuur maar weinig oog voor de noden van het eigen volk. Sociaal draait de meerderheid op automatische piloot en legt het lot van de hulpbehoevenden in handen van de vrijwilligersorganisaties die met karige subsidies de toestroom moeten opvangen. De subsidies in de multiculturele sector staan in schril contrast met de schaarse middelen voor de vrijwilligersorganisaties.


Vermits een euro zelfs in Antwerpen maar één keer kan worden uitgegeven, is het zelfs logisch dat er steeds minder te verdelen valt.

Daarom moet de Wilrijkse en Antwerpse meerderheid andere prioriteiten stellen: stop de geldverspilling in de multiculturele sector, investeer liever in de hulpbehoevenden van het eigen volk.

                                   *  *  *

PS: Op algemene aanvraag volgt hieronder ook het recept van erwtensoep met spekjes van het Vlaams Belang Wilrijk

Voor 4 personen:

600g erwten (vers of ontdooide diepvries erwtjes, geen blik of gedroogde erwtjes)
1 kl boter
1 prei
2 petatjes
1 ajuin
3 blokjes groentenbouillon
150g spekblokjes
water

– Snijd de prei, ajuin en petatjes in kleine stukjes en stoof ze 5 min. in boter. (Niet bruin laten worden)
– Voeg 1,5 liter water toe, evenals de bouillonblokjes
– Laat het opkoken en dan 30 min. verder pruttelen op een matig vuur
– Kook de erwtjes terwijl 7 à 8 min. gaar in gezouten water en spoel ze dan onmiddellijk met ijskoud water tot ze door en door koud zijn (dit is om de groene kleur te bewaren)
– Mix de koude erwtjes nu met een halve liter water en voeg dit bij de soep
– Mix nu de soep nogmaals
– Voeg tot slot de spekblokjes toe

En zoals bij elke recept…MET LIEFDE GEMAAKT, DAT SMAAKT ! 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...