Sluikstort en zwerfvuil kost Antwerpenaar >30 miljoen €

Wilrijk heeft net zoals andere Antwerpse districten last van sluikstort en zwerfvuil. Vooral in Deurne, Borgerhout en sommige buurten van Antwerpen-centrum swingen de problemen de pan uit. In gans de stad en dus ook Wilrijk moet er dringend kordater opgetreden worden door stads- en districtsbestuur.

Gemeenteraadslid Anke Van dermeersch ondervroeg zowel het Antwerps stadsbestuur als Vlaams minister Joke Schauvliege over de vele sluiksorten en het zwerfvuil in Antwerpen en Vlaanderen.

Er is nog veel werk aan de winkel in Antwerpen als het gaat om zwerfvuil en sluikstort zo blijkt.

Vlaams Belang Antwerpen dringt aan op:

1)       in kaart te brengen hoeveel zwerfvuil en sluikstort er jaarlijks wordt opgeruimd en hoeveel dat precies kost;

2)       vervolgens deze hoeveelheden te verminderen door de pakkans te vergroten; de netheidsindex geeft de locaties aan die gevoelig zijn voor zwerfvuil en sluikstort: daar moeten meer politiepatrouilles, gas-ambtenaren en camerabewaking de pakkans voor sluikstorten en zwerfvuil achterlaten significant vergroten. Ook de boetetarieven mogen wat ons betreft nog worden verhoogd.

Wij kijken uit naar het resultaat van het onderzoek dat Schauvliege heden laat uitvoeren, met name inzake de correlatie tussen de gehanteerde tariferingsystemen voor huisvuilinzameling en de hoeveelheid sluikstort. Ook willen we benadrukken dat meten weten is. In haar antwoord (nummer 9) zegt minister Schauvliege immers dat het opruimen van zwerfvuil in 2013 49 miljoen euro kostte, maar op de overheidswebsite wordt gesproken van meer dan 61 miljoen euro (zie: https://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/afval/zwerfvuil-en-sluikstort). Het is duidelijk dat er nog werk aan de winkel is om het probleem van achtergelaten zwerfvuil en sluikstort in Vlaanderen veel preciezer in kaart te brengen. Uit de gedetailleerdere cijfers van Antwerpen blijkt alleszins dat er jaar na jaar amper verbetering is wat achtergelaten zwerfafval en sluikstort betreft (zie tabellen 2 en 5). Uit tabellen 4 en 7 blijkt bovendien dat het probleem het grootste is in islamiserende wijken in Borgerhout, Deurne en Antwerpen.

Wij geloven dan ook niet in (prijzige) sensibiliseringscampagnes (zoals deze: http://mooimakers.be/campagnepagina) maar wel in een voortdurend en gericht repressief beleid met een hoge pakkans en hoge boetes, zowel voor mensen die afval op straat gooien als voor mensen die sluikstorten. Het belastinggeld dat men in zulke campagnes steekt, zou naar (gerichte, cfr. de netheidsindex) controles en handhaving moeten gaan om de pakkans te vergroten en de boetes zo snel mogelijk te innen. Ook de boetetarieven mogen wat ons betreft nog worden verhoogd. Voor de Antwerpenaar hangt aan de opruiming en verwerking van sluikstort en zwerfvuil immers een jaarlijks prijskaartje van meer dan 30 miljoen euro! (waarmee onder andere niet minder dan 457 personeelsleden worden betaald om het openbaar domein van de stad schoon te houden door te vegen en het zwerfvuil op te halen) (zie tabellen 3 + 6)

Antwoord stadsbestuur: hier

Antwoord Vlaams minister: hier

Lees hier het artikel van GvA over de door Anke Van dermeersch aangekaartte problematiek rond zwerfvuil en sluikstort in Antwerpen.

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...