Samen met het Vlaams Belang voor een Leefbaar Wilrijk.

Het Vlaams Belang Wilrijk vindt dat het tijd wordt om in Actie te komen in verband met de leefbaarheid in en rond de omgeving van de Boomsesteenweg.


Het Vlaams Belang is er van overtuigd dat de normen van lawaai en fijn stof zeer schadelijk zijn voor de gezondheid.


“De Boomsesteenweg(A12 /N177) is zonder twijfel, een van de drukst bereden wegen van ons land.


Op Wilrijks grondgebied loopt deze pal door dichtbevolkte woonwijken.Bovendien zijn er in de onmiddellijke omgeving nog de E19 en verscheidene industrieën.  En ook niet te vergeten de verbrandingsoven De aanwezigheid van al deze factoren, weerspiegelen zich dan ook in de luchtkwaliteit naast deze grote verkeersassen.Meerdere mensen klagen dan ook, over de uitstoot van de duizenden wagens die er dagelijks voorbij rijden.  Anderen bemerken dan weer een zwarte aanslag op de vensters en deuren.


 


In dat verband heeft het Vlaams Belang Wilrijk bij monde van Eric Huijbrechts de vraag gesteld aan het districtsbestuur of er op de A12/Boomsesteenweg metingen worden gedaan in verband met fijn stof.Hierop kregen we geen duidelijk antwoord, en enkel maar vage verwijzingen naar bv de Website van de Stad.


 


Eric Huijbrechts heeft dan maar zelf de bevoegde instanties opgebeld, en navraag gedaan.


Daar kreeg hij te horen dat er wel degelijk metingen zijn uitgevoerd op het grondgebied van Wilrijk.


Maar deze werden uitsluitend uitgevoerd in de buurt van het Nachtegalenpark.


In de buurt waar denkbaar de beste luchtkwaliteit van Wilrijk is.


Dit is natuurlijk de Pure onzin, en zal dus niet tot een verbetering leiden.


 


Wij zijn daarom voorstander om een grondige studie te maken, over de mogelijkheid om de ganse Boomsesteenweg op het Wilrijkse grondgebied te ondertunnelen.


Dit idee is niet nieuw, maar is nooit uitgevoerd omdat de verscheidene beleidspartijen dit te duur vonden.


Dit zou echter een oplossing geven voor de problemen, en zeker een herwaardering zijn voor de ganse buurt.


In de plaats van het drukke vervuilende verkeer zou er plaats komen, voor een groen lint door ons district, met enkel de ruimte voor het openbare vervoer.


De wijken Neerland, Korenbloem en Valaar zouden niet meer door een niet ophoudende sliert van voertuigen gescheiden zijn, maar door een groene kuierzone.


 


Dit in combinatie met een gezellige winkelbuurt rond Heistraat, Bist en Jules Moretuslei zou Wilrijk alle troeven geven.


 


Het Vlaams Belang Wilrijk is voorstander van de verbetering van levenskwaliteit in ons district, en zal dus zeker alle voorstellen in deze richting ondersteunen.


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...