RECREATIETERREUR: PROVINCIE BLIJFT WACHTEN OP TREIN DER TRAAGHEID

De voorbije jaren deden zich tijdens warme lente- en zomerdagen in verschillende (provinciale) recreatiecentra ernstige incidenten voor. Het Vlaams Belang heeft altijd al gepleit voor een kordate aanpak van deze recreatieterreur. Centra die de voorbije jaren werk maakten van de voorstellen die het Vlaams Belang eerder lanceerde, leveren vandaag het bewijs dat een kordate aanpak werkt.
 
Eén van de problemen blijft evenwel dat reltoeristen die worden geweerd uit een bepaald recreatiedomein niet automatisch kunnen geweigerd worden in andere centra. Daarvoor is immers een gemeenschappelijke databank met gegevens van amokmakers nodig. De bestaande wetgeving laat het opstellen zo’n zwarte lijst – zoals die al lang bestaat voor voetbalhooligans – tot op heden echter niet toe. Tijdens een nationaal overleg dat – bijna dag op dag – een jaar geleden plaatsvond tussen het kabinet van Binnenlandse Zaken en  de beheerders van de recreatiedomeinen, stelde toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open VLD) weliswaar een wetsontwerp in die zin in het vooruitzicht, maar dat is tot op heden dode letter gebleven.
 
Omdat de provincie Antwerpen, zelf verantwoordelijk voor verschillende recreatiedomeinen, goed geplaatst is om ter zake een duidelijk signaal uit te zenden, diende Vlaams Belang-raadslid De Smedt een motie in waarin de federale regering met aandrang wordt opgeroepen werk te maken van de broodnodige maatregel. De meerderheid (CD&V/N-VA, VLD en SP.a) wenste daar echter niet op in te gaan. Bevoegd gedeputeerde Röttger bestond het zelfs te verklaren dat er in dit dossier niet kon worden gesproken van een ‘trein der traagheid’. “Gelet op het feit dat de eerste zware incidenten zich niet één jaar, maar ondertussen al tien jaar geleden voordeden, is het beeld van een stilstaande trein inderdaad beter op zijn plaats”, aldus De Smedt. Op vraag van ons raadslid gaf gedeputeerde Röttger overigens toe dat er tijdens het recente overleg met Milquet zelfs geen (streef)datum werd vooropgesteld waarop zo’n zwarte lijst van amokmakers er dan wel zou kunnen zijn.
 
Het Vlaams Belang is de aankondigingspolitiek en de vage intentieverklaringen, die telkens weer loze beloftes zijn gebleken, grondig beu. Het feit dat de provincie de kans heeft gemist om ter zake de nodige druk op de federale regering uit te oefenen, maakt dat ook zij in deze zaak niet vrijuit gaat.
 
Het Vlaams Belang is alvast niet van plan te wachten op de volgende incidenten om druk op de ketel te houden en erop toe te zien dat alle mogelijke maatregelen worden genomen om de veiligheid in onze gezinscentra maximaal te waarborgen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...