R11/R11bis

Onlangs stelde ik aan het Wilrijkse Districtscollege, een vraag
naar de stand van zaken over de plannen R /R11bis.

Deze werken zullen zonder twijfel een grote inpakt hebben op
Wilrijk, en vooral de buurt rond de Prins Boudewijnlaan.

Normalerwijze zouden de werken
aan de luchthaven van Deurne, en tevens de beginfase van het ganse project, nu
ongeveer van start gaan.

Maar schijnbaar is de streefdatum
3 jaar verlaat.

Wat is ondertussen de tot nu toe bekende timing van
het gedeelte in Wilrijk?

En dit antwoord mocht ik ontvangen van het
Districtscollege:

“De werken aan de R11 (bis) zijn
onderdeel van “Poort Oost”, de verzamelnaam voor heel wat infrastructuurprojecten
in de Antwerpse rand.

De procesbegeleiding hiervan valt
onder de vleugels van de Antwerpse provinciegouverneur.

Op de bijeenkomst van het
kernteam van 23 oktober 2012 werden concrete afspraken gemaakt,onder meer om de
plan-MER van de A102/R11 (bis) in 2013 op te starten.

 De ter-inzage-legging van dit document wordt
in het najaar 2013 afgestemd met het ontwerprapport van de plan-MER van de spoorontsluiting
van de Antwerpse haven.

De inhoudelijke afweging van de
verschillende alternatieven en varianten gebeurt volgens de nota’s publieke
consultatie en de richtlijnen die de dienst MER opstelt.

De stad Antwerpen bereidt zich
hierop voor en laat studiewerk uitvoeren dat ingebracht kan worden in de
procedure van het plan-MER, waarbij in het bijzonder ingezoomd wordt op de
pijnpunten die dit project met zich meebrengt voor het district Wilrijk. Het
gaat daarbij om de ruimtelijke inpassing en meer structureel het mogelijke
verkeeraanzuigende karakter en sluipverkeer.

Wij hebben er het volste
vertrouwen in dat de stad zich hier goed op aan het voorbereiden is. Dit alles
kan ingebracht worden zo gauw het overleg over “Poort Oost” opnieuw op gang
wordt gebracht door de gouverneur”.

 

Zoals u tussen de regels kan
lezen,moet er nog zeer veel onderzocht worden .En dus zal er voor het einde van
het jaar niet al te veel bekend zijn over de concrete invulling.

 

Uiteraard zullen we deze zaak
nauwgezet opvolgen, en zo vlug mogelijk belangrijke beslissingen kenbaar maken
via onze webstek.

Eric Huijbrechts
Fractieleider Wilrijk

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...