Protest tegen onverdoofd ritueel slachten: Voor de dieren, tegen de beesten

Dames en heren,

Morgen worden hier duizenden dieren zonder verdoving op beestachtige wijze afgeslacht ter ere van het islamitisch Offerfeest.
Morgen opent hier exclusief voor moslims een door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) erkend slachthuis dat speciaal voor hen slechts enkele dagen tijdens het Offerfeest geopend zal zijn.

De media stelt dat de N-VA’ers in het Antwerpse stadsbestuur en in de Vlaamse regering hun afkeer geuit hebben over dit nieuwe slachthuis. Volgens N-VA schepen Fons Duchâteau zouden moslims het verbod op tijdelijke slachtvloeren omzeilen en kan hij daar niks aan doen. Volgens N-VA minister Ben Weyts neemt moslimgemeenschap een loopje met het verbod op onverdoofd slachten.
Ocharme, ochhere! Veel geblaat, maar weinig wol van deze twee N-VA bestuursverantwoordelijken!

De enige partij die hier zijn verantwoordelijkheid opneemt en blijft hameren op een algemeen waterdicht verbod op onverdoofd ritueel slachten in het Vlaams Belang.
Wij staan hier vandaag om uitdrukking te geven aan onze walging.
Zowel het gedrag van de moslimgemeenschap als dat van de bestuursverantwoordelijken met N-VA op kop is ronduit walgelijk!

Dames en heren,

Onlangs, meer bepaald begin juni, moest ik als gemeenteraadslid via de media vernemen dat er in Antwerpen een speciaal erkend slachthuis zou komen om moslims hun Barbaarse rituele slachtingen te laten uitvoeren naar aanleiding van hun jaarlijks Offerfeest.
Toen ik op de gemeenteraad van eind juni het stadsbestuur onder leiding van de N-VA en burgemeester De Wever hierop aansprak, kwam er weinig tot geen reactie.
Pijnlijk beschamend als je het mij vraagt.

Het Antwerps bestuursakkoord heeft als titel ‘Respect voor A’, maar het stadsbestuur heeft helemaal geen respect voor u, Antwerpenaren, en al helemaal geen ‘Respect voor dieren’.
Enkel de stemmen van hun kiesvee zijn van tel en dus mogen moslims ook dit jaar weer vele duizenden dieren onverdoofd ritueel slachten in een speciaal voor hen erkend slachthuis en dit op onze kosten.
Nochtans staat onder punt 408 van het stadsbestuur dat men zo stoppen met faciliteren van onverdoofd slachten op het Islamitisch Offerfeest en dat men alternatieven zou uitwerken.
Wel, als dit spik splinter nieuwe slachthuis het alternatief is, dan is dit toch wel het grootste kiezersbedrog dat ik ooit zag in de Antwerpse politiek.
De gronden en gebouwen die u hier ziet zijn bovendien eigendom van de stad en worden door het stadsbestuur in concessie gegeven om deze verderfelijke folterpraktijken mogelijk te maken.
In de stadsbegroting voor dit jaar, 2015, werd weeral eens meer geld dan vorige jaren, maar liefst 184.750 euro, ingeschreven voor het betalen met ons belastinggeld van dit Barbaars Offerfeest.

De N-VA schepen wist in de gemeenteraad enkel te melden dat hij op de hoogte was en dat het volgens hem om een privé initiatief ging dat volgens hem in onze stad kon als ze maar voldoen aan de geldende VZW-wetgeving en de Wet op het dierenwelzijn.
Deze laffe houding van het stadsbestuur onder leiding van N-VA is nog des te erger omdat de VZW ‘Burgerplatform’/‘Islamitisch Offerfeest Antwerpen’ en dus dit slachthuis niet voldoet aan de geldende wetgeving. Ze overtraden de wet al een eerste maal toen ze bij hun oprichting en publicatie in het Belgisch Staatsblad geen oprichtende leden vermelde.
En ondertussen weten we waarom! Dit slachthuis heeft als mede-oprichter niemand minder dan een politiek pionnetje van de SP.a, dat moslim stemmen moet ronselen tegen de volgende gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018.
Dat is ook meteen de enige reden waarom de N-VA wat mekkert in de pers over deze flagrante ontduiking van de geldende wetgeving.
Het Vlaams Belang is de enige oppositie partij die effectief protesteert tegen deze gang van zaken. Voor ons geen holle woorden in de media ver van de problemen die de Antwerpenaren ondervinden door de toenemende islamisering van Antwerpen.

Het Vlaams Belang staat niet enkel vandaag hier op de barricades, maar ook dagelijks in Brussel.
In het Vlaams parlement ondervroeg ik juni minister Ben Weyts al over de op til zijnde  flagrante inbreuken op ons beschavingsniveau en onze cultuur van dierenrechten en dierenwelzijn.
Onze cultuur wordt immers ook gekenmerkt door de manier waarop we met dieren omgaan.
Een beschaafde cultuur respecteert dieren. De islam doet dat niet. De islam respecteert geen dieren, maar de islam respecteert evenmin ongelovigen en vrouwen. Daarom hoort de islam hier niet thuis!

Maar dat heeft minister Weyts noch de N-VA begrepen. De minister wist vanuit z’n ivoren toren daar in Brussel te melden dat hij voor een algemeen verbod op onverdoofd slachten is, maar ondertussen is vorige donderdag dit islamitisch slachthuis dat morgen hier z’n deuren opent toch maar goedgekeurd door Brussel.
De regelingen die Ben Weyts en bij uitbreiding de hele N-VA heeft uitgewerkt is halfslachtig, net zoals hun hele beleid op àlle bestuurlijke vlakken waar ze overal deel uitmaken van de meerderheid.
Bovendien verschuilen de lafaards zich altijd achter allerlei Europese en internationale regeltjes en algemeenheden zoals de vrijheid van godsdienst.
Vrije godsdienst beleving heeft z’n grenzen. En die grens trekken wij hier vandaag.
Een godsdienst kan geen alibi zijn voor dierenleed.
Een godsdienst die leed veroorzaakt is geen godsdienst maar gewoon een verzameling criminelen.
Stel u voor dat er nog Inca’s zouden zijn en dat die hier onder het mom van vrijheid van godsdienst mensen zouden offeren?!

Dames en heren,

Het feit dat hier morgen een erkend islamitisch slachthuis morgen zijn deuren kan openen, is een slag in het gezicht van elke dierenvriend, ongeacht zijn politieke achtergrond.
De islamisering van onze stad wordt niet enkel gefinancierd met ons geld, maar ook actief gefaciliteerd door het huidige stadsbestuur.

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk:
– Het stadsbestuur, inclusief N-VA en De Wever, moeten stoppen met hun kiezersbedrog
– Het stadsbestuur mag geen eurocent belastinggeld meer uitgeven aan dit verderfelijk Offerfeest
– De Vlaamse minister van Dierenwelzijn, N-VA’er Ben Weyts moet onmiddellijk een verbod uitvaardigen op ritueel onverdoofd slachten.
– De moslim gemeenschap moet stoppen met mekkeren om over privileges die regelrecht ingaan tegen de principes van onze beschaving.

Met het Vlaams Belang tegen het ritueel onverdoofd slachten
Met beschaafde mensen tegen geïmporteerde Barbaarse gebruiken
Met de dieren tegen de beesten!

Anke Van dermeersch
Gemeenteraadslid

Dames en heren,

Morgen worden hier duizenden dieren zonder verdoving op beestachtige wijze afgeslacht ter ere van het islamitisch Offerfeest.
Morgen opent hier exclusief voor moslims een door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) erkend slachthuis dat speciaal voor hen slechts enkele dagen tijdens het Offerfeest geopend zal zijn.

De media stelt dat de N-VA’ers in het Antwerpse stadsbestuur en in de Vlaamse regering hun afkeer geuit hebben over dit nieuwe slachthuis. Volgens N-VA schepen Fons Duchâteau zouden moslims het verbod op tijdelijke slachtvloeren omzeilen en kan hij daar niks aan doen. Volgens N-VA minister Ben Weyts neemt moslimgemeenschap een loopje met het verbod op onverdoofd slachten.
Ocharme, ochhere! Veel geblaat, maar weinig wol van deze twee N-VA bestuursverantwoordelijken!

De enige partij die hier zijn verantwoordelijkheid opneemt en blijft hameren op een algemeen waterdicht verbod op onverdoofd ritueel slachten in het Vlaams Belang.
Wij staan hier vandaag om uitdrukking te geven aan onze walging.
Zowel het gedrag van de moslimgemeenschap als dat van de bestuursverantwoordelijken met N-VA op kop is ronduit walgelijk!

Dames en heren,

Onlangs, meer bepaald begin juni, moest ik als gemeenteraadslid via de media vernemen dat er in Antwerpen een speciaal erkend slachthuis zou komen om moslims hun Barbaarse rituele slachtingen te laten uitvoeren naar aanleiding van hun jaarlijks Offerfeest.
Toen ik op de gemeenteraad van eind juni het stadsbestuur onder leiding van de N-VA en burgemeester De Wever hierop aansprak, kwam er weinig tot geen reactie.
Pijnlijk beschamend als je het mij vraagt.

Het Antwerps bestuursakkoord heeft als titel ‘Respect voor A’, maar het stadsbestuur heeft helemaal geen respect voor u, Antwerpenaren, en al helemaal geen ‘Respect voor dieren’.
Enkel de stemmen van hun kiesvee zijn van tel en dus mogen moslims ook dit jaar weer vele duizenden dieren onverdoofd ritueel slachten in een speciaal voor hen erkend slachthuis en dit op onze kosten.
Nochtans staat onder punt 408 van het stadsbestuur dat men zo stoppen met faciliteren van onverdoofd slachten op het Islamitisch Offerfeest en dat men alternatieven zou uitwerken.
Wel, als dit spik splinter nieuwe slachthuis het alternatief is, dan is dit toch wel het grootste kiezersbedrog dat ik ooit zag in de Antwerpse politiek.
De gronden en gebouwen die u hier ziet zijn bovendien eigendom van de stad en worden door het stadsbestuur in concessie gegeven om deze verderfelijke folterpraktijken mogelijk te maken.
In de stadsbegroting voor dit jaar, 2015, werd weeral eens meer geld dan vorige jaren, maar liefst 184.750 euro, ingeschreven voor het betalen met ons belastinggeld van dit Barbaars Offerfeest.

De N-VA schepen wist in de gemeenteraad enkel te melden dat hij op de hoogte was en dat het volgens hem om een privé initiatief ging dat volgens hem in onze stad kon als ze maar voldoen aan de geldende VZW-wetgeving en de Wet op het dierenwelzijn.
Deze laffe houding van het stadsbestuur onder leiding van N-VA is nog des te erger omdat de VZW ‘Burgerplatform’/‘Islamitisch Offerfeest Antwerpen’ en dus dit slachthuis niet voldoet aan de geldende wetgeving. Ze overtraden de wet al een eerste maal toen ze bij hun oprichting en publicatie in het Belgisch Staatsblad geen oprichtende leden vermelde.
En ondertussen weten we waarom! Dit slachthuis heeft als mede-oprichter niemand minder dan een politiek pionnetje van de SP.a, dat moslim stemmen moet ronselen tegen de volgende gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018.
Dat is ook meteen de enige reden waarom de N-VA wat mekkert in de pers over deze flagrante ontduiking van de geldende wetgeving.
Het Vlaams Belang is de enige oppositie partij die effectief protesteert tegen deze gang van zaken. Voor ons geen holle woorden in de media ver van de problemen die de Antwerpenaren ondervinden door de toenemende islamisering van Antwerpen.

Het Vlaams Belang staat niet enkel vandaag hier op de barricades, maar ook dagelijks in Brussel.
In het Vlaams parlement ondervroeg ik juni minister Ben Weyts al over de op til zijnde  flagrante inbreuken op ons beschavingsniveau en onze cultuur van dierenrechten en dierenwelzijn.
Onze cultuur wordt immers ook gekenmerkt door de manier waarop we met dieren omgaan.
Een beschaafde cultuur respecteert dieren. De islam doet dat niet. De islam respecteert geen dieren, maar de islam respecteert evenmin ongelovigen en vrouwen. Daarom hoort de islam hier niet thuis!

Maar dat heeft minister Weyts noch de N-VA begrepen. De minister wist vanuit z’n ivoren toren daar in Brussel te melden dat hij voor een algemeen verbod op onverdoofd slachten is, maar ondertussen is vorige donderdag dit islamitisch slachthuis dat morgen hier z’n deuren opent toch maar goedgekeurd door Brussel.
De regelingen die Ben Weyts en bij uitbreiding de hele N-VA heeft uitgewerkt is halfslachtig, net zoals hun hele beleid op àlle bestuurlijke vlakken waar ze overal deel uitmaken van de meerderheid.
Bovendien verschuilen de lafaards zich altijd achter allerlei Europese en internationale regeltjes en algemeenheden zoals de vrijheid van godsdienst.
Vrije godsdienst beleving heeft z’n grenzen. En die grens trekken wij hier vandaag.
Een godsdienst kan geen alibi zijn voor dierenleed.
Een godsdienst die leed veroorzaakt is geen godsdienst maar gewoon een verzameling criminelen.
Stel u voor dat er nog Inca’s zouden zijn en dat die hier onder het mom van vrijheid van godsdienst mensen zouden offeren?!

Dames en heren,

Het feit dat hier morgen een erkend islamitisch slachthuis morgen zijn deuren kan openen, is een slag in het gezicht van elke dierenvriend, ongeacht zijn politieke achtergrond.
De islamisering van onze stad wordt niet enkel gefinancierd met ons geld, maar ook actief gefaciliteerd door het huidige stadsbestuur.

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk:
– Het stadsbestuur, inclusief N-VA en De Wever, moeten stoppen met hun kiezersbedrog
– Het stadsbestuur mag geen eurocent belastinggeld meer uitgeven aan dit verderfelijk Offerfeest
– De Vlaamse minister van Dierenwelzijn, N-VA’er Ben Weyts moet onmiddellijk een verbod uitvaardigen op ritueel onverdoofd slachten.
– De moslim gemeenschap moet stoppen met mekkeren om over privileges die regelrecht ingaan tegen de principes van onze beschaving.

Met het Vlaams Belang tegen het ritueel onverdoofd slachten
Met beschaafde mensen tegen geïmporteerde Barbaarse gebruiken
Met de dieren tegen de beesten!

Anke Van dermeersch
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...