Politiek gemarchandeer leidt tot onduidelijk vreemdelingebeleid in Wilrijk

Het stadsbestuur trachtte onder N-VA schepen L. Homans een vreemdelingentaks in te voeren van 250,-€ voor elke inschrijving in het vreemdelingenregister. De linkse oppositie wist dit te verhinderen met een procedureslag over een bevoegdheidskwestie. Het resultaat is dat het de federale overheid is die zulke taks kan opleggen en dat daardoor de taks rechtstreeks verdwijnt in de bodemloze federale schatkist.

Ondertussen werd op 20 maart 2017 een Koninklijk Besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dat gemeenten wel toelaat om een retributie van maximum 50,-€ te vragen aan vreemdelingen voor de vernieuwing, verlenging of vervanging van hun verblijfsvergunning. De gemeenten Lubeek en Boom voerde dit K.B. reeds in.

Het retributiereglement in Antwerpen liep niet enkel vertraging op, maar bevat ook om onverklaarbare reden uitzonderingen. Zo moeten studenten, vorsers, minderjarigen en om humanitaire redenen geregulariseerden slechts 5 € betalen voor de vernieuwing, verlening of vervanging van hun elektronische A-kaart.

Op de gemeenteraadscommissie van de burgemeester op 22 mei 2017 gingen uiteraard de (linkse) poppen meteen aan het dansen. De uitzonderingsclausule is natuurlijk voer voor poco-gejank en -gejammer over waarom die categorieën een uitzondering krijgen en anderen niet. PvdA presteerde het zelfs om te poneren dat iedere vreemdeling onder de uitzonderingsregel zou moeten vallen.

Voor het VB is het overduidelijk dat politiek gemarchandeer tussen de bestuurspartijen CD&V, Open-VLD en N-VA aan de basis ligt van deze uitzonderingen. Slechte heelmeesters maken weerom stinkende wonden.

Het Vlaams Belang dringt er dan ook op aan om via een amendement op dit retributieregelement de uitzonderingsclausules voor bepaalde vreemdelingen te schrappen.

Anke Van dermeersch: “Er is geen enkele reden waarom er uitzonderingen op het K.B van 5 maart 2017 zouden moeten zijn in Antwerpen. We hebben nood aan duidelijkheid en aan een krachtdadig beleid inzake vreemdelingen. Iedereen gelijk voor de wet!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...