Parkeerproblemen Mastweg

Op de Wilrijkse districtsraad interpelleerde het Vlaams Belang over het feit dat er op het voetpad van de Mastweg (verbindingsweg tussen de Koningin Elisabethstraat en het Mastplein) geregeld voertuigen gestationeerd staan op het voetpad. Deze voertuigen belemmeren niet alleen het binnen- en buitengaan van de appartementsgebouwen, ze belemmeren tevens een vlotte verkeersdoorgang van het Mastplein naar de Koningin Elisabethlei.

Om hieraan paal en perk te stellen zou men kunnen overwegen om op het voetpad paaltjes te plaatsen ware het niet dat het voetpad langs beide zijden amper 100cm. breed is. Het sporthalplein en het Mastplein moeten immers te allen tijde vlot bereikbaar blijven, ook voor de bewoners en voor bezoekers met een beperkte handicap. We denken hierbij aan rolstoelpatiënten en mensen met een rollator maar ook aan jonge gezinnen met kinderwagens.

Het Vlaams Belang is van oordeel dat, om de parkeerproblematiek op te lossen, de verkeerspolitie niet alleen méér moet controleren maar ook strenger dient op te treden tegen de foutparkeerders. De foutparkeerders begaan immers twee verschillende overtredingen:

  • Ten eerste parkeren zij op het voetpad wat volstrekt niet mag;
  • Ten tweede parkeren zij op of naast een ononderbroken witte lijn die de rijstroken afbakenen.

    De stad Antwerpen heeft begin juli van dit jaar een nultolerantie ingevoerd met betrekking tot foutparkeren. Dit foutparkeren heeft vooral betrekking op het parkeren op voetpaden en op minder-validen parkeerplaatsen.  Vlaams Belang Wilrijk vraagt dat deze nultolerantie dan ook wordt toegepast.

    Met vriendelijke groet,

    Guy Eggermont                                            Eric Huijbrechts

    Afdelingsvoorzitter                                     Fractievoorzitter districtsraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...