Welkom op   www.vlaamsbelangwilrijk.be

Vuilniskar onder brug A12

Onlangs stelden wij aan het Districtscollege de volgende vraag: Onder de brug van de Boomsesteenweg, staan er elke dag verschillende vuilniswagens geparkeerd. Deze wagens...

Werking Districtsraad

In de Wilrijkse Districtsraat zetelen nu 23 personen.Deze zetels zijn verdeeld ten gevolge van de Districtsraadsverkiezingen van oktober 2012.Voor de NVA 10 zetels, SP-a...