Welkom op   www.vlaamsbelangwilrijk.be

21 juli: Vlaams Belang wenst Vlaanderen meer inzicht en meer democratie toe Het Vlaams Belang zal vandaag niet plaatsnemen in het rijtje van politieke...

De Budgetwijziging 2013

  Op maandag 3 juni tijdens de Commissiezitting kregen we een bespreking van de Budgetwijziging die voor donderdag 6 juni 2013 geagendeerd was.  ...

Klacht bij de Gouverneur

   De meerderheidspartijen hadden op 7 maart 2013 beslist om de adviesbevoegdheid van aanvullende verkeersreglementen aan het districtscollege te  delegeren . . Dat zou...

Afwerking Bist 2013

Tijdens de Districtsraad van 2 mei 2013 heb ik de volgende interpellatie op de agenda geplaatst. “Op 22 januari 2011 was de feestelijke opening...

R11/R11bis

Onlangs stelde ik aan het Wilrijkse Districtscollege, een vraag naar de stand van zaken over de plannen R /R11bis. Deze werken zullen zonder twijfel...