Welkom op   www.vlaamsbelangwilrijk.be

Parkeerproblemen Mastweg

Op de Wilrijkse districtsraad interpelleerde het Vlaams Belang over het feit dat er op het voetpad van de Mastweg (verbindingsweg tussen de Koningin Elisabethstraat...

A12

Enkele jaren geleden, tijdens de Districtsraad van 25 september 2008 plaatste ik een interpellatie op de agenda over de luchtverontreiniging rond de A12. Hoewel...

Nieuws uit de Districtsraad

Tijdens de Districtsraadszitting mei 2014 besprak men de 2 de begrotingswijziging 2014. Zoals gewoonlijk werden er door ons, en in mindere wijze door de...