Op het einde van de legislatuur

Op het einde van de legislatuur is het normaal dat we even stil staan bij de realisaties van de meerderheid.
Het grootste project was de heraanleg van de Bist. .Vele maanden lang was ons district moeilijk bereikbaar door deze werken.
Maar toen men het plein op 22 januari 2011 feestelijk opende, bleken er nog vele zaken te zijn die nog niet in orde waren. Dit ging van stenen die los lagen ,bomen en ,groen wat ontbrak ,een ballenvanger die van op bepaalde plaatsen ondoorzichtig is ,slechte zitbanken ,De Kaack die moest teruggeplaatst worden  enz.
Ondertussen is het juli 2012 ,en  er is nog niets veranderd, het plein is dus verre van afgewerkt.
Vlaams Belang Wilrijk heeft deze zaken regelmatig aangeklaagd, en steeds kregen we vanuit het districtscollege het antwoord, “Een beetje geduld het zal wel in orde komen.”
Ondertussen is de bevoegde schepen op pensioen vertrokken, en daarom moest zijn opvolger de problemen maar oplossen.
Onlangs was de laatste districtsraad voor het zomerverlof, en aangezien de volgende zitting pas op einde september zal plaats vinden, heb ik tijdens deze zitting voor de zoveelste keer gevraagd: “Hoe de stand van zaken was?”
Ik plaatste 18 vragen op de agenda, over de verscheidene gebreken aan de Bist, en deze moesten bij afwezigheid van de schepen, door Districtsraadsvoorzitter beantwoord worden.
Waar er vroeger steeds verteld was dat alles in orde zou zijn tegen het bouwverlof 2012, sprak hij nu al van het Najaar 2012.
Dat hadden we wel verwacht, en hoogstwaarschijnlijk zal het wel klaar zijn tegen 14 oktober.
Er waren echter wel 2 opvallende zaken:
Onder de luifel is er al maanden een plastiek buis die in de betonnen vloer steekt en waar een zeer lange elektrische draad uitkomt, en deze is nergens aangesloten.
Bij een vroegere navraag bleek dit te zijn voor een telefooncel, die tegen einde juni door Belgacom zou geplaatst worden.
Dit is ondertussen nog niet gebeurd, en nu antwoordde men ons, dat er geen telefooncellen meer nodig zijn, want iedereen heeft een mobiele telefoon.Dus probleem is opgelost?
Wij hadden ook al zeer lang gevraagd naar een goede bewegwijzering, naar de verscheidene parkings in het Wilrijkse centrum.
Hierop vertelde men dat men de Kleine Steenweg wou heraanleggen, maar men ondervond nog enkele problemen met onteigeningen in deze straat.Wanneer deze straat echter hernieuwd zou zijn, dan zou men ook een zicht krijgen op de verkeersstromen.En dan pas zou men weten, waar de bewegwijzering moest komen.
Dus in het beste geval zou men binnen enkele jaren, wanneer de werken aan de Kleine Steenweg gedaan zijn, een bordje kunnen plaatsen met de verwijzing naar “Parkeerplaats Bist “ of “Mastplein “.
De middenstand was hier echter al zeer lang vragende partij voor.
Of men heeft misschien liever, zoals de vorige districtsraadsvoorzitter dit beweerde,”Men moet maar onder de brug parkeren.”?.
En binnenkort zullen we dan allen een opsomming in de bus krijgen, over wat er allemaal is gerealiseerd gedurende de voorbije zes jaar.
Maar enkele bordjes plaatsen met een verwijzing naar de parkings, dit kan dus niet.
Als oppositiepartij zal het Vlaams Belang deze zaken blijven opvolgen, en indien nodig onze opmerkingen laten horen.
 
 
 
 
Eric Huijbrechts
Fractieleider
Vlaams belang Wilrijk

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...