Onze wekelijkse markt moet in ere hersteld worden.

In de districtsraad van mei 2010 stelde onze Vlaams Belang fractie al vragen over de toekomstige standplaats van de wekelijkse markt.


Wij kregen toen als antwoord: De beslissing over de locatie kan pas in het najaar worden genomen omdat dit ook nog van andere elementen afhangt zoals het inplantingsplan, advies brandweer, oplevering heraanleg, enzovoort.Tijdens de commissiezitting van juni zegde men hierover de volgende zaken:


Uit de bevraging was gebleken dat de meerderheid van de bezoekers, handelaars, marktkramers en bewoners opteerde voor een teruugkeer naar De Bist, maar…


 


       Zelfs als de markt terug verhuist naar de Bist zal dit niet gebeuren voor 1 februari 2011, vanwege de heraanleg van de omgeving.


       Het districtscollege heeft nog geen standpunt ingenomen over een definitieve inplantingplaats van de markt, aangezien er nog te veel onbekende factoren spelen.


       Ook als de markt terug op de Bist komt, zal het uitzicht ervan veranderen vanwege de beperktere plaats. Een ronde markt zal niet langer mogelijk zijn. Voor andere opstellingen dient de brandweer nog een veiligheidsverslag op te maken.


       Een inplanting van de markt op De Bist met het huidige aantal kavels zal als resultaat geven dat er geen parkeerplaatsen meer vrij zijn op De Bist. Er is evenwel een dalende tendens van het aantal marktkramers / kavels waar te nemen.


 


 


Ondertussen zijn we reeds november en eist het Vlaams Belang Wilrijk dat er over deze zaak ondertussen duidelijkheid komt vanwege het districtsbestuur.

Daarom zal Leo Rouchet, afdelingsvoorzitter Vlaams Belang Wilrijk, het districtsbestuur enkele pertinente vragen stellen op de eerstvolgende districtsraad.


We willen immers weten of de gevraagde adviezen reeds binnen zijn en indien dit niet zo is, waarom niet ? Bovendien zouden wij graag deze adviezen inzien.


Wij eisen duidelijkheid over waar de markt zal komen ? Het districtsbestuur kan en mag niet langer met de marktkramers en hun klanten, de Wilrijkenaars sollen. Dit zal enkel leiden tot een nog grotere terugval van het aantal marktkramers / kavels. Of is het misschien de doelstelling van het districtsbestuur om onze wekelijkse markt aldus te laten doodbloeden en dus weg te pesten !


En indien de markt terug naar De Bist komt, hoe zal deze dan opgesteld worden aangezien de vroeger opstelling door de ondoordachte heraanleg van De Bist onmogelijk is geworden ?


Ten slotte eist het Vlaams Belang Wilrijk niet alleen duidelijkheid over de wekelijkse markt, maar ook en vooral een definitieve datum waarop onze markt in ere hersteld zal worden !Anke Van dermeersch 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...