2018 – Ons Wilrijks Toekomstproject

Beste Wilrijkenaar,

Op 14 oktober 2018 mag u naar de stembus trekken om een nieuw districtsbestuur voor Wilrijk aan te duiden. U mag kiezen welke politieke partij u wil steunen om de toekomst van Wilrijk veilig te stellen de komende 6 jaar. Zoals u wel weet wil het Vlaams Belang dat Wilrijk een Vlaams, veilig en leefbaar district wordt en blijft.

Onze voornaamste betrachting is het tegenhouden van de negatieve invloeden van de massa-immigratie waar Antwerpen onder kreunt. In Wilrijk zijn al meer dan 27,8 % van de inwoners van vreemde afkomst (allochtonen). Meer dan 30 % van de kinderen in de lagere school spreekt thuis geen Vlaams. Het Vlaams Belang wil er dan ook in de toekomst over waken dat de aangroei van niet-EU burgers in ons district een halt toegeroepen wordt, zodat we niet de demografische omvolking moeten ondergaan zoals nu reeds in het centrum van Antwerpen en enkele andere districten aan de gang is. Vlaams Belang is in Antwerpen gestart met een petitie om een referendum afdwingen over een onmiddellijke inschrijvingsstop voor niet-EU-burgers in Antwerpen en haar districten zoals Wilrijk. U kan deze petitie ook mee onderschrijven op immigratiestop.be

Uw steun is nodig. U heeft de beslissingsmacht, niet enkel in de stembus op 14 oktober, maar ook via dit en andere initiatieven van het Vlaams Belang. We hebben uw steun nodig om de traditionele partijen, inclusief N-VA, onder druk te kunnen blijven zetten om de massa-immigratie te stoppen en de sluipende islamisering van onze stad en district een halt toe te roepen. Tot op heden is er (nog) geen moskee op het grondgebied van Wilrijk en dat willen we graag zo houden, gezien de overlast en problemen die de meer dan 60 Antwerpse moskeeën opleveren in de andere Antwerpse districten.

Wilrijk is een belangrijk district voor Antwerpen. In Wilrijk hebben we bijvoorbeeld  twee autostrades, E19 en A12, maar liefst 3 hospitalen en ook de huisvuilverbrandingsoven ISVAG ligt op ons grondgebied. We dragen dus meer dan ons deel bij aan de leefbaarheid van Antwerpen. Het is dan ook niet meer dan normaal dat we ook leefbaarheid eisen in en om het Wilrijkse centrum en de woonwijken. Districtsraden hebben helaas geen politiebevoegdheid en dit wil Vlaams Belang Wilrijk toch anders zien, omdat dit van belang is voor onze veiligheid en leefbaarheid. Zo hebben we ’s nachts ook slechts 3 à 4 politiepatrouilles die we bovendien nog eens moeten delen met de districten Hoboken en Berchem. Vorig jaar (2017) zijn er maar liefst 2.210 criminele feiten geregistreerd in ons district, waaronder veel woninginbraken.

Gelukkig hebben we in ons district naast de nodige stedelijke infrastructuur, woonwijken en industriezones ook een gerenommeerd winkelcentrum. We moeten dan ook de plaatselijke middenstanders een hart onder de riem blijven steken en hen steunen in hun ondernemerschap. Vooral de bereikbaarheid en mobiliteit dient geoptimaliseerd te worden in samenspraak met de handelaren op en rond De Bist, de Jules Moretuslei en Heistraat. Bovendien zijn er nog tal van mogelijkheden om, ondanks de drukke economische activiteit in Wilrijk, de natuur te laten floreren. We hebben in Wilrijk enkel mooie parken en natuurgebieden (zoals Steytelinck, Forten VI en VII, Klaverblad, Schoonselhof, Terbekehof en Hof van Mol) die ons district leefbaar maken en dat moeten we koesteren.

Het Vlaams Belang staat in Wilrijk klaar om hard te werken aan de veiligheid en leefbaarheid van ons Wilrijk. Al de mooie plannen die wij hebben voor Wilrijk vind u hier terug en dan hopen we op uw stem op 14 oktober 2018 zodat we onmiddellijk aan het werk kunnen om een mooie toekomst uit te bouwen voor Wilrijk, voor U.

Anke Van dermeersch – Lijsttrekker Vlaams Belang Wilrijk

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...