Nog maar eens zinloos geweld

In de kranten van dinsdag 20 november 2012 ,stond het in grote letters geschreven « Nog maar eens zinloos geweld ».
Een jongeman van 18 jaar op weg naar huis ,die plots belaagd is door een drietal jongeren .
De aanleiding was onduidelijk ,maar het resultaat is een opengesneden mondhoek met een mes. 
Zinloos geweld ,en dit is niet een alleenstaand feit .Meer en meer hoort men verhalen van mensen ,die op straat  worden lastiggevallen door kleine groepjes ,meestal jongeren en zoals in bovengenoemd geval door buitenlandse jongeren .
Ook hoort men regelmatig over  inbraken in woningen en pogingen tot inbraken.
Wanneer men deze opmerkingen aan de politie doorgeeft krijgt men steevast de opmerking dat men er van op de hoogte is ,en men er zich van bewust is dat er een probleem is.
Spijtig worden niet alle voorvallen aan de politie gemeld (Dit heeft toch geen zin –en er gebeurd toch niets).En krijgt men eigenlijk een vertekend beeld van de werkelijke criminaliteit
Het Vlaams Belang  Wilrijk heeft daarom in ons verkiezingsprogramma ,een voorstel gedaan om een veiligheidsbarometer uit te voeren .Op deze wijze kan men de werkelijke criminaliteit in beeld brengen.
De lezer zal zich zeker nog wel de problemen op het Michel Willemsplein herinneren ,waar kleine kinderen werden lastiggevallen,die de speeltuigen wilden benutten.
Van in het prille begin toen men deze“Agoraspace” (want zo noemde men dit ) hebben wij op deze problemen gewezen. Wij werden toen terechtgewezen door de meerderheid ,als verzuurd en negatief .
Jaren later kwam men dan tot het besluit ,dat door het “verkeerde “ gebruik van de speeltuigen ,deze zodanig beschadigd waren dat ze moesten verwijderd worden.
En zoals wij toen reeds verkondigt hebben ,dit probleem kon men oplossen door meer politie op straat te sturen. Maar evenals toen heeft men nu nog steeds evenveel politiepatrouilles op de baan .
Veiligheid is voor het Vlaams Belang een zeer belangrijk punt ,en zoals men vandaag weer kan zien is het meer dan nodig.
Veiligheid heeft vele aspecten ,niet enkel meer patrouilles kunnen dit oplossen .Maar ook een goede verlichtingen is zeer belangrijk.
In het bestuursakkoord van de meerderheid van deze legislatuur konden we lezen ,dat men “De donkere punten wegwerken”.
Spijtig maar de laatste zes jaar zijn er meer “Donkere punten “ bijgekomen.
Men moet enkel maar eens ‘s avonds op de Bist kijken .De parking ,de wandelweg langs de kant van het grootwarenhuis en zelfs aan de bushalten ,er is zeer weinig licht .
Ook tal van speelpleintjes zijn ‘s avonds donker ,en onlangs merkte er nog iemand op dat men de hondenloopzones  gevaarlijk vond,  want er was geen verlichting voorzien.
Dit alles creëert  voor vele mensen een onveiligheidgevoel ,en dit trekt zoals we nu weer hebben moeten ervaren, mensen aan met minder goede bedoelingen.
Wij zullen dus blijven pleiten om de veiligheid in ons district te verbeteren,en misschien is er nu wel hoop met de nieuwe meerderheid dat men bepaalde zaken wil veranderen.
Wij zullen als Vlaams Belang  vanuit de oppositie hier zeker op toe zien,en regelmatig de vinger op de wonde leggen .
                                                          Eric Huijbrechts
                                                          Fractieleider
                                                          Vlaams Belang Wilrijk
 
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...