Nieuws uit de Districtsraad

Tijdens de Districtsraadszitting mei 2014 besprak men de 2 de begrotingswijziging 2014.

Zoals gewoonlijk werden er door ons, en in mindere wijze door de andere partijen van de Oppositie vragen gesteld. En zoals altijd bleef het bij de meerderheid oorverdovend stil.

Op al onze kritische vragen kregen we echter een duidelijk antwoord.

Bij de behandeling van de verdere agendapunten, kwam het tot een aanvaring met tussen het college en de volledige oppositie.

Het bleek dat men 3000 € wou geven aan Rotary-Wilrijk voor het houden van een receptie.

Door een toelichting van de Districtsraadsvoorzitter vernamen we dat  het dit jaar een bedrag was van 100 000 € was,welk verdeeld zou worden aan verscheidene doelen.

Dit is niet nieuw, want dit gebeurt elk jaar.Rotary is een serviceclub die door hun activiteiten geld inzamelt voor goede doelen.

 Maar op mijn vraag of dit geld allemaal te goede kwam van Wilrijkse projecten, bleek dat er maar 2 van de ongeveer 10 verenigingen uit Wilrijk waren.

En zo bleek verder uit de toelichting, dat men niet tevreden was met de “Standaardreceptie” die steeds verzorgd wordt vanuit het District. Men wou dit jaar echte Champagne ipv Cava en ook betere en licht verteerbare hapjes, en hiervoor vroeg men deze 3000 €.

Hierop ontspon zich dan een hele discussie tussen ons, de oppositiepartijen en de meerderheid.

Dit was ook een gevolg van een artikel welke SP-a ’s morgens in de krant geplaatst had, waar men het districtscollege verweet met belastingsgeld “Kaviaar en Champagne “ te betalen.

Nadien was het onze, beurt om te motiveren waarom we dit niet zouden goedkeuren.

Ik wees erop dat dit voorstel een aantal technische gebreken vertoonde

Zoals:

·         Wanneer is er een aanvraag geweest van Rotary om het Districtshuis te mogen gebruiken?

·         Indien het college deze receptie wil sponsoren, moet dit tijdig aangevraagd worden, en dan kan dit worden uitgeschreven.Hieruit kiest men dan de meest voordelige.

·         Indien de aanvraag te laat is gekomen, moet men ofwel de standaard receptie van het district aannemen, ofwel deze receptie zelf sponsoren.

·         3000 € is een grote som geld, maar om een sponsoring te verkrijgen zijn er ook bepaalde regels, en hier konden we niets van terugvinden.

·         Indien we dit zouden doen scheppen we een precedent. Wat moet er dan gebeuren als andere verenigingen eenzelfde som komen vragen om recepties te houden in de ruimtes van het Districtshuis.

 

Wij konden dit voorstel zeker niet goedkeuren.

 

Dit voorstel keurde men nadien toch nog  goed. Meerderheid tegen oppositie, zoals eigenlijk wel te verwachten was.

 

Eric Huijbrechts

Fractieleider Wilrijk

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...