Nieuwe districtsvlag ?

Enige tijd geleden werd er besloten dat alle districten een voorstel mochten doen om een nieuwe districtsvlag te ontwerpen.


Ieder district mocht hier zelf een invulling aan geven .


Sommige deden zelf een voorstel, andere schakelden bijvoorbeeld “de kunstacademie” in.


In Wilrijk deed men dit anders, men schreef een wedstrijd uit .


Uit de vloed van goede en minder goede ontwerpen, koos een jury van specialisten, de beste ontwerpen.


En vanuit deze selectie koos men dan uiteindelijk het winnende ontwerp.


Tijdens de laatste districtsraad van december 2008, mocht de districtsraad zich uitspreken over het voorstel van specialisten en schepencollege.


 


Het voorgestelde ontwerp was een zeer modern concept, waar volgens ons enkel de kleuren geel en blauw, naar het district Wilrijk refereerde .


Wij merkten dan ook terecht op, dat er geen enkele verwijzing was naar het “Geitendistrict/dorp” of naar b.v. Sint Bavo .


Een vlag moet volgens ons een verwijzing zijn naar cultuur en geschiedenis, en in een oogopslag moet dit ook een verwijzing zijn over welk district het gaat .


Al deze argumenten werden door het districtscollege verworpen, want er moest een nieuwe en moderne vlag komen.


 


Dit was natuurlijk wel een tendens, die zich de vorige jaren ook al heeft doorgezet.


Zo heeft de Stad Antwerpen een stralende “A” die men kort na de aanstelling van Patrick Janssens heeft ingevoerd, en deze oogt natuurlijk zeer mooi, vooral op de bijpassende “Gadgetlijn”die men gelijktijdig lanceerde.


 


Maar deze stralende “A” is het nieuwe logo van de Stad, en deze vervangt niet de vlag .


 


Het districtsbestuur en de specialisten wilden dus ook een modernere vlag .


                                                                                                        


Aangezien wij niet tegen een nieuwe vlag waren, maar wel tegen het ontwerp zonder verwijzing naar de historie van ons district, en omdat het ontwerp voor ons te modern was, hebben wij ons toen bij de stemming “onthouden”.


 


En we waren niet alleen, want tijdens de stemming keurden 9 personen het voorstel goed (?)en 12 onthielden zich.


 


Enkele maanden later, kregen we ook bevestiging van ons voorbehoud uit een gans andere hoek.


 De Vlaamse Heraldische Raad verwerpt het ontwerp voor een nieuwe districtsvlag. Ze zou niet voldoen aan de basisregels van de heraldiek.


Of anders gezegd, de vlag is te modern en hierdoor ontbreekt de band met district en geschiedenis.


Volgens een artikel uit GVA van 10 september 2009, blijkt dat het districtsbestuur verder blijft opteren voor het eerste ontwerp, en een nieuwe motivatie zal samenstellen .


 


Ondertussen zijn er nog een aantal brieven over deze zaak geschreven, maar het standpunt van de bevoegde minister blijft onveranderd. Ze zou niet voldoen aan de basisregels van de heraldiek.


Onlangs konden we de Wilrijkse districtsvoorzitter op ATV nog zien waarop hij nog steeds het oude ontwerp verdedigde.


En dit naar aanleiding van een voorstel van decreet in het Vlaamse Parlement, waar men voorstelde om terug de oude vlag te mogen gebruiken.


Hier is dus zeker het laatste nog niet over gezegd, en zo gauw er meer duidelijkheid is zullen we dit ook berichten.


 


 


   

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...