NIEUW BESTUUR VLAAMS BELANG WILRIJK

Zoals het in elke vereniging past, en dus ook bij het Vlaams Belang, zijn er op regelmatige tijdstippen bestuurshernieuwingen. Vlaams Belang Wilrijk heeft vorige vrijdag haar nieuw bestuur samengesteld.  


Gewezen afdelingsvoorzitter Leo Rouchet geeft de fakkel door aan inwijkeling  Steven Vollebergh. Leo wordt ondervoorzitter en blijft verantwoordelijk voor de leden en de propaganda. Het bestuur wenste Leo uitdrukkelijk te danken voor de jarenlange inzet als voorzitter. Steven is gewezen provinciaal voorzitter van de VBjongeren en was 17 jaar lang fractievoorzitter van het Vlaams Belang in Rumst. Eveneens is hij al 10 jaar provincieraadslid.


Als secretaris verwelkomen we Georges Puttemans. Penningmeester en voorzitter van de Vlaams Belang fractie in de districtsraad is en blijft Eric Huijbrechts. Senator Anke Van dermeersch is de woordvoerder van de partij in Wilrijk. Als gemeenteraadslid zal ze samen met Hugo Verhelst de belangen van het district Wilrijk verdedigen. Werner De Gres werd aangesteld als verantwoordelijke voor de organisatie van de afdeling. De bestuursploeg bestaat verder uit de bestuursleden Pam Claessens, Andy Aertgeerts, Jef Verbruggen, Jos Van der Put en Jef Oeyen.


Hun gegevens kan je terugvinden via: http://www.vlaamsbelangwilrijk.be/2/1/

Het nieuwe bestuur zal zich vooral bezighouden met het voorbereiden van de gemeente/district/provincieraadsverkiezingen van oktober 2012.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...