N-VA en CD&V maken Vlaamse coalitie ondergeschikt aan Belgische regeringsvorming

Het Vlaams Belang neemt akte van de bocht die N-VA en CD&V vandaag maken door de opname van de Vlaamse liberalen in de Vlaamse regering. Terwijl in Franstalig België de regeringsvormingen geenszins werden afgestemd op de federale, gaat Vlaanderen andermaal door de knieën.

Wekenlang hielden N-VA en CD&V vol geen overbodige partner aan boord te zullen hijsen om de federale regeringsonderhandelingen te vergemakkelijken. Dat zij hier vandaag op terugkomen, toont nog maar eens aan hoe Vlaanderen zich telkens opnieuw ondergeschikt maakt aan het Belgische niveau. Dat is langs Franstalige zijde hoegenaamd niet het geval. Zo zijn de formaties in Brussel, het Waalse gewest en de Franstalige gemeenschap op geen enkel moment afgetoetst aan de partijsymmetrie op federaal niveau. Het ‘njet’ van cdH op de informateursnota van Bart De Wever wees net op het omgekeerde. Dat de Franstaligen hun zwaargewichten droppen in hun respectievelijke gemeenschaps-en gewestregeringen versterkt die indruk. Hiermee hebben de Franstalige partijen de facto de confederale strategie gevolgd die de N-VA ons beloofd had, maar nu dus in de politieke vergeetput heeft gedropt.

Het Vlaams Belang stelt zich bovendien ernstige vragen bij de positie van Open VLD die zich – zonder deel uit te hebben gemaakt van de onderhandelingen – probleemloos achter het eerder bereikte akkoord tussen CD&V en N-VA schaarde. Hiermee lijkt de zogenaamde ‘Zweedse coalitie’ eerder op een snel ineengestoken ‘Ikeacoalitie’. Of hoe de taal van de ministerpostjes de inhoud en de beloften genadeloos breekt.

Zelfs voor de inhoud van dit akkoord bekend is, is het immers duidelijk dat de vele verkiezingsbeloften en veto’s inzake miserietaks, Oosterweel en provincies nu reeds zijn verloochend.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...