Mooier, veiliger en leefbaarder Wilrijk

Vlaams Belang-voorstellen in een notendop voor een mooier en veiliger en leefbaarder  Wilrijk:

1. Wij pleiten er voor om in Wilrijk een veiligheidsbarometer te laten uitvoeren Een dergelijke barometer geeft niet alleen het onveiligheidsgevoel van de mensen  weer, maar levert ook een veel preciezer beeld op van de werkelijke criminaliteit. De officiële criminaliteitscijfers slaan immers enkel op de misdrijven die de mensen aangeven, terwijl heel wat van de criminaliteit die plaatsgrijpt niet wordt aangegeven. Een veiligheidsbarometer is dus een nuttig instrument om de prioriteiten van het beleid mee gestalte te geven.

2. In deze tijden van grote uitbreidingen van industrieën en een enorme toename van het verkeer,door en rond ons district,zullen we zeer voorzichtig met onze leefomgeving moeten omgaan. Als een goede huisvader moeten we ons groen district koesteren . Er zou dringend een studie moeten gemaakt worden over de inpakt van de grote verkeerswegen op onze luchtkwaliteit. In ons district zijn  er in het verleden nooit deftige metingen gebeurd,buiten dan enkel de uitstoot van de ISVAG-oven .

3. Het Vlaams Belang wil ,dat er zeker geen betalend parkeren ingevoerd zal worden in ons district. Bovendien  moeten er ook voldoende parkeermogelijkheden gecreëerd worden.

Werkende burgers moeten tegenwoordig alle sociale, professionele en familiale activiteiten onder tijdsdruk combineren. Dat kan alleen met snelle vervoersmogelijkheden. En hierbij horen ook voldoende parkeerplaatsen .

4. Wij pleiten ook voor de ondertunneling van de volledige  R11 en eventueel ook de A12. Op het dak van deze tunnels zou men een groene zone kunnen aanleggen. Dit zou een enorme verbetering van de plaatselijke verkeersdruk en van  de  luchtkwaliteit opleveren voor ons district.

5. Geen gevangenis in Wilrijk. Wilrijk ligt op het kruispunt van grote verkeersaders zoals E19-R11- A12  Boomsesteenweg.Er zijn 3 grote hospitalen en een verbrandingsoven van ISVAG. Dit alles genereert al zeer veel verkeer naar en door ons District.  Een gevangenis zou uiteraard  nog meer bezoekers en leveranciers aantrekken. Bovendien zou de bouw van zulk beveiligd complex, de wijk Valaar nog meer afscheiden van het Wilrijkse centrum.

Anke Van dermeersch – lijsttrekker

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...