Mondelinge vraag aan mobilieitsschepen Kennis (NV-A) mbt toenemende agressie en vandalisme op het Antwerps openbaar vervoer

De recente cijfers die Vlaams minister van mobiliteit vrijgaf m.b.t. vandalisme en agressie in het openbaar vervoer zijn echt alarmerend, zeker voor Antwerpen.

Naast vandalisme blijkt agressie fors te zijn toegenomen en is dit vooral een acuut probleem in Antwerpen.

Fysieke agressie tegen reizigers van De Lijn steeg in 2016 zelfs met 60%. Niet alleen stijgt de agressie fors, er grijpt ook duidelijk een verruwing van de incidenten plaats waarbij fysieke agressie tussen reizigers fors stijgt.

 

De Lijn stelt dat door de gewijzigde omgevingscontext (meer bepaald de terreuraanslagen in Parijs en Brussel) er een grotere bereidheid is bij personeelsleden om incidenten te melden.

Dit is zeker het geval in Antwerpen en meer bepaald in de premetrostations, waar al langer ongemelde problemen zich voordoen.

De stijging van de meldingen door de metro-en voertuigassistenten hebben voornamelijk (quasi uitsluitend) te maken met minder intrusieve vormen van agressie of onveiligheidsgevoelens, namelijk verbale agressie (roepen en tieren) en aanwezigheden van hangdoelgroepen.

De aangegeven aantallen van alle agressievormen waarbij “de reiziger het slachtoffer is”, weerspiegelen de meldingen rond hangdoelgroepen die zorgen voor een subjectief onveiligheidsgevoel bij reizigers en personeel.  In 2016 tot kwartaal 3 gaat het hier om 1297 genoteerde feiten rond hangdoelgroepen en in 2015 ging dit om 929 feiten voor een heel jaar.

 

Agressieproblemen die zich in onze stad manifesteren, zijn ook problematisch voor het openbaar vervoer in Antwerpen.

Veiligheid garanderen is niet de voornaamste opdracht van De Lijn en daarom dient het stadsbestuur hen hierbij maximaal te steunen. Het veiligheidsprobleem op het openbaar vervoer vereist een geïntegreerde aanpak onder leiding van het stadsbestuur.

 

Het garanderen van de veiligheid op het openbaar vervoer is een fundamentele voorwaarde om het gevoel van onveiligheid bij de Antwerpenaar weg te nemen. Vooral ouderen en vrouwen zijn het slachtoffer van feiten van agressie op het openbaar vervoer.

De spectaculaire toename van agressie bij De Lijn brengt de kwaliteit van het openbaar vervoer als alternatief voor de auto ernstig in het gedrang.

 

Daarom deze vragen:

 

  • Is het stadsbestuur er zich van bewust dat er een groot aantal Antwerpenaren, waaronder veel ouderen, vrouwen en kinderen, bewust niet voor het openbaar vervoer zullen kiezen zolang hun veiligheid niet gegarandeerd wordt?
  • De Lijn beweert een maximale inspanning te leveren om de veiligheid van haar personeelsleden en reizigers te verhogen. Welke inspanningen levert het stadsbestuur?
  • Welke maatregelen neemt de schepen om de specifieke agressie problematiek en de hangjongeren aan te pakken in de Antwerpse premetrostations?
  • Is het stadsbestuur bereid aan te dringen op de oprichting van een BTT-brigade (Bus-Tram-Trein-brigade) bij de politie die de veiligheid moet verzekeren op het openbaar vervoer.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...