Mama is boos !

Massaal protest over het elektronische aanmeldingssysteem voor de Wilrijkse kleuter- en basisscholen.


De vrije schoolkeuze voor Wilrijkse ouders komt in het gedrang door het nieuwe elektronische aanmeldingssysteem. Tijdens een persconferentie in december van vorig jaar heeft het Vlaams Belang op initiatief van gemeenteraadslid Anke Van dermeersch en in samenwerking met gemeenteraadslid Peggy Pooters, de “mama is boos”-campagne opgestart. We hebben toen voorspeld dat door het nieuwe aanmeldingssysteem dat ook in Wilrijkse scholen moet toegepast worden de vrije schoolkeuze ernstig geschonden zou worden, dat ouders wiens kinderen niet aangemeld geraakten, zouden overwegen om hun kinderen naar een school in de rand buiten de stad te brengen of zelfs om te gaan verhuizen, dat misschien wel de idee geopperd zou worden om privéscholen op te richten… Welnu dit zijn allemaal reacties van ouders die we de laatste weken ook daadwerkelijk meermaals hebben kunnen lezen in de pers.

De keuzevrijheid van onderwijs staat ingeschreven in art. 24 van de Grondwet, dat als volgt luidt: “Ouders kunnen vrij een school voor hun kind kiezen.” Deze keuzevrijheid is trouwens in 1997 bevestigd door het decreet basisonderwijs.


Vrije schoolkeuze zou dus volgens de grondwet een basisrecht maar de realiteit is helaas anders. 

Meteen nadat de aanmeldingsperiode afgelopen was en de ouders een bericht ontvingen of ze al dan niet hun kind mochten inschrijven in één van de scholen van hun keuze, was het zover. Er ontstond een ware storm van protest. De telefoon van de Studiewijzer stond roodgloeiend.  Ouders waren woest en met reden …


In totaal moesten Antwerpse scholen wel 2.585 kinderen weigeren. Dit wil zeggen dat ¼ van onze Antwerpse kinderen niet terecht kunnen in één van de door hen opgegeven scholen. Daarnaast zijn er ook nog eens 1.600 kleuters van de in totaal 7.148 kinderen, geboren in 2008, die gewoon niet terug te vinden zijn in het online-aanmeldingssysteem.

Het Vlaams Belang doet in verband met het Antwerps scholentekort ook enkele voorstellen:


– vrije schoolkeuze niet inperken (ouders niet verplichten om school in de buurt te kiezen – ouders moeten kunnen kiezen voor een bepaald pedagogisch project)


– de afschaffing van het nieuw elektronisch inschrijvingssysteem


– de afschaffing van de voorrang voor GOK-kinderen (enig criterium voor voorrang blijft broers en zussen in de school)


– aparte klassen voor kinderen van asielzoekers (waarvan de procedure nog loopt) en illegalen in stedelijke gebouwen (niet in scholen)


– immigratiestop voor Antwerpen


– het opmaken van een “Antwerps bouwplan nieuwe scholen” 

Het Vlaams Belang houdt momenteel via de site www.mamaisboos.be een Antwerpse onderwijsenquête. Er wordt naar de mening van de Antwerpenaar gevraagd over tien stellingen. 

Specifieke problemen met onderwijs in Wilrijkse scholen kunnen ten alle tijde gemeld worden op info@vlaamsbelangwilrijk.be

Anke Van dermeersch
Gemeenteraadslid

Massaal protest over het elektronische aanmeldingssysteem voor de Wilrijkse kleuter- en basisscholen.


De vrije schoolkeuze voor Wilrijkse ouders komt in het gedrang door het nieuwe elektronische aanmeldingssysteem. Tijdens een persconferentie in december van vorig jaar heeft het Vlaams Belang op initiatief van gemeenteraadslid Anke Van dermeersch en in samenwerking met gemeenteraadslid Peggy Pooters, de “mama is boos”-campagne opgestart. We hebben toen voorspeld dat door het nieuwe aanmeldingssysteem dat ook in Wilrijkse scholen moet toegepast worden de vrije schoolkeuze ernstig geschonden zou worden, dat ouders wiens kinderen niet aangemeld geraakten, zouden overwegen om hun kinderen naar een school in de rand buiten de stad te brengen of zelfs om te gaan verhuizen, dat misschien wel de idee geopperd zou worden om privéscholen op te richten… Welnu dit zijn allemaal reacties van ouders die we de laatste weken ook daadwerkelijk meermaals hebben kunnen lezen in de pers.

De keuzevrijheid van onderwijs staat ingeschreven in art. 24 van de Grondwet, dat als volgt luidt: “Ouders kunnen vrij een school voor hun kind kiezen.” Deze keuzevrijheid is trouwens in 1997 bevestigd door het decreet basisonderwijs.


Vrije schoolkeuze zou dus volgens de grondwet een basisrecht maar de realiteit is helaas anders. 

Meteen nadat de aanmeldingsperiode afgelopen was en de ouders een bericht ontvingen of ze al dan niet hun kind mochten inschrijven in één van de scholen van hun keuze, was het zover. Er ontstond een ware storm van protest. De telefoon van de Studiewijzer stond roodgloeiend.  Ouders waren woest en met reden …


In totaal moesten Antwerpse scholen wel 2.585 kinderen weigeren. Dit wil zeggen dat ¼ van onze Antwerpse kinderen niet terecht kunnen in één van de door hen opgegeven scholen. Daarnaast zijn er ook nog eens 1.600 kleuters van de in totaal 7.148 kinderen, geboren in 2008, die gewoon niet terug te vinden zijn in het online-aanmeldingssysteem.

Het Vlaams Belang doet in verband met het Antwerps scholentekort ook enkele voorstellen:


– vrije schoolkeuze niet inperken (ouders niet verplichten om school in de buurt te kiezen – ouders moeten kunnen kiezen voor een bepaald pedagogisch project)


– de afschaffing van het nieuw elektronisch inschrijvingssysteem


– de afschaffing van de voorrang voor GOK-kinderen (enig criterium voor voorrang blijft broers en zussen in de school)


– aparte klassen voor kinderen van asielzoekers (waarvan de procedure nog loopt) en illegalen in stedelijke gebouwen (niet in scholen)


– immigratiestop voor Antwerpen


– het opmaken van een “Antwerps bouwplan nieuwe scholen” 

Het Vlaams Belang houdt momenteel via de site www.mamaisboos.be een Antwerpse onderwijsenquête. Er wordt naar de mening van de Antwerpenaar gevraagd over tien stellingen. 

Specifieke problemen met onderwijs in Wilrijkse scholen kunnen ten alle tijde gemeld worden op info@vlaamsbelangwilrijk.be

Anke Van dermeersch
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...