Korpsprioriteiten stijgen met 5%: Vlaams Belang buist Janssens voor veiligheidsbeleid

Criminaliteit in Antwerpen stagneert op hoogste niveau ooit.


  


Na de opvallende stijging van vorig jaar stagneert de criminaliteit in Antwerpen in 2010. Het totaal aantal criminele feiten blijft hangen op 56746, het hoogste aantal ooit. Voor wat de korpsprioriteiten (woninginbraak, diefstal met geweld, handtasroof, diefstal gewapenderhand) betreft is er een globale stijging met 5% (van 11239 naar 11838 feiten). Terwijl het aantal woninginbraken stagneert (14 feiten per dag), stijgt het aantal diefstallen uit auto (+15%) en diefstallen met geweld (+ 8%). De stagnering van de totaal geregistreerde criminaliteit is het gevolg van de daling van het aantal feiten van drughandel (-15 %) en druggebruik (-27 %).


 


Het Vlaams Belang plaatst bij deze laatste cijfers heel wat vraagtekens, want iedereen weet dat de stijging of de daling van het aantal gevallen van druggebruik- en handel enkel met het al dan niet intensief optreden van de politie terzake heeft te maken.


 


Het Vlaams Belang stelt vast dat de speciale acties om de criminaliteit te doen dalen weinig of geen resultaat boeken. Het lakse en twijfelende beleid van


Patrick Janssens zet geen zoden aan de dijk. Het beleid moet dan ook over een andere boeg worden gegooid. Er moet resoluut gekozen worden voor een


zero-tolerantiebeleid met een harde aanpak tot gevolg.


 


Wat het veiligheidsbeleid betreft is Patrick Janssens volgens het Vlaams Belang gebuisd.


Janssens krijgt van het Vlaams Belang nauwelijks een drie op tien.


 


 


Filip Dewinter


Fractieleider Vlaams Belang in de Antwerpse gemeenteraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...