Klacht bij de Gouverneur

 

 De meerderheidspartijen hadden
op 7 maart 2013 beslist om de
adviesbevoegdheid van aanvullende verkeersreglementen aan het districtscollege te
 delegeren . .

Dat zou echter betekenen dat alle beslissingen over de
verkeersafwikkeling voortaan alleen nog door het Wilrijkse districtscollege kon
worden beslist.

Omdat deze verkeersaanpassingen een grote impact hebben op
het straatbeeld en de leefbaarheid van de buurt, vinden wij dat deze zaken nog
steeds op de agenda van de Districtsraad moeten komen.Tenslotte zijn we als
Districtsraadsleden verkozen om de belangen van de bevolking te verdedigen.

Ons protest aanvaarde men echter niet ,en daarom keurde men
dit agendapunt goed

Op 14 maart
2013 stuurde ik een klacht naar de Gouverneur over de beslissing van het
Districtscollege Wilrijk van 7 maart 2013.

Ongeveer
anderhalve maand later heeft trouwens ook de Sp-a een zelfde klacht ingediend

 

Vandaag heb
ik het antwoord gekregen:

 

Zo’n delegatie staat niet vermeld in het
gemeentedecreet, noch in het decreet over de aanvullende verkeersreglementen’,
zegt de gouverneur. ‘Aangezien het besluit geen wettelijke basis heeft, wordt
het in zijn uitvoering geschorst.”

.

 Dit is al de tweede maal, tijdens deze
legislatuur dat het Vlaams Belang via de Gouverneur hun gelijk krijgt.

Want op 21
maart 2013 is er eenzelfde klacht doorgestuurd van Vlaams Belang Ekeren, waar
uiteraard ook hetzelfde antwoord op kwam.

 

Eric
Huijbrechts

Fractieleider
Vlaams Belang Wilrijk

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...