Kinderboerderij: stad kondigt masterplan aan na lang aandringen

Het Vlaams Belang Wilrijk melde een tijdje geleden, bij mondde van gemeenteraadslid Anke Van dermeersch, dat het onmogelijk is om met kleine kinderen op een veilige manier de kinderboerderij te bereiken door de barslechte toestand van de Oudebaan. 

De algemene toestand van de Oudebaan, waar de kinderboerderij gelegen is, is erbarmelijk.
Als het regent voeren de riolen het regenwater niet meer af. Integendeel, er ontstaan zelfs fonteintjes vanuit de rioolgaten door de opwaartse stuwing. Ook het wegdek zit door de strenge winterkou niet alleen vol diepe putten, maar de wegbedekking vertoont ook ‘blazen’. Kinderen gebruiken deze blazen om trampoline op te springen. Verder is er ook schade aan het voetpad ter hoogte van de kinderboerderij door de vele vrachtwagens die gebruik maken van de Oudebaan. Bovendien zijn er nergens vuilbakjes voorzien voor het afval van de vrachtwagenchauffeurs zodat er ook een sluikstortprobleem is. Ten slotte trekt de kinderboerderij vele fietsers en voetgangers aan, waaronder zeer jeugdige weggebuikertjes, die door de slechte en gebrekkige aanleg / onderhoud van de Oudebaan geen veilig voet- en fietspad hebben. 

Nu kondigt de stad aan dat ze een masterplan zal laten opmaken voor de ruimtelijke ontwikkeling van de recreatiecluster Moerelei in Wilrijk. Dat is het gebied tussen de Moerelei, de Oudebaan en de Elektronikalaan. De stad gaat nu op zoek naar een ontwerper die een gedetailleerde visienota kan opmaken voor het masterplan. Het definitieve masterplan wordt midden 2012 verwacht
.

Het Vlaams Belang Wilrijk zal er dan ook op toezien dat de Oudebaan naar aanleiding van de opmaak en realisatie van dit masterplan terug een veilige nieuwe baan wordt, zodat de kleine bezoekertjes op een veilige wijze de kinderboerderij kunnen bezoeken.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...