Interpellatie over het Oosterweel dossier gezien het recente negatieve advies van 2 auditeurs bij de Raad van State

De Raad van State dreigt de huidige ‘Oosterweelplannen’ te vernietigen.

In een advies van twee auditeurs aan de Raad van State staat dat het alternatief Meccanotracé van Ademloos niet correct werd onderzocht en dat dus het milieueffectenrapport (MER) niet correct opgesteld werd.

En niet enkel de Raad van State, maar ook het Rekenhof uitte recent zware kritiek. Raadsheer Jan Debucquoy van het Rekenhof verwittigde onlangs nog in de commissie mobiliteit van het Vlaams parlement dat het financieel plaatje niet klopt.

Het ‘Oosterweel dossier’ staat dus onder zware financiële en juridische druk.

Bovendien maakt de Antwerpse bevolking zich op om een nieuw referendum over Oosterweel te houden.

 

  • Wat is de visie van de bevoegde schepen mbt de patstelling die er zit aan te komen als de Raad van State het advies van de auditeurs volgt? En hoe schat de bevoegde schepen de gevolgen hiervan in op de mobiliteit van de Antwerpenaar?
  • Welke mobiliteitsalternatieven zal het stadsbestuur op korte termijn bieden aan de Antwerpenaar, nu het Oosterweel dossier aanzienlijke vertraging dreigt op te lopen?
  • Is het stadsbestuur bereid om rekening te houden met de uitslag van een nieuw referendum en in welke mate? Of zal het stadsbestuur een niet-bindend referendum naast zich neerleggen?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...