Interpellatie met betrekking tot standplaatsen voor woonwagenbewoners

In mei 2006, toen gedeputeerde
Wellens nog bevoegd was voor deze zaak, was de provincie Antwerpen dringend op
zoek naar twee woonwagenterreinen voor doortrekkende zigeuners.

In haar
zoektocht naar deze zigeunercampings selecteerde de vorige deputatie
provinciale terreinen en gronden. Omdat de gemeente- en
provincieraadsverkiezingen voor de deur stonden, antwoordde gedeputeerde
Wellens toen naar aanleiding van een interpellatie van de Vlaams Belangfractie
dat de deputatie had beslist om “te wachten tot na de gemeenteraadsverkiezingen
om gemeentebesturen aan te spreken met betrekking tot de installatie van
doortrekkersterreinen op hun grondgebied.”

 

De
voorbije 5 jaar kwam het dossier bij tijd en stond opnieuw ter sprake. In
oktober 2007 interpelleerde ik opnieuw de deputatie. Er werd toen een memorandum
opgesteld voor de Vlaamse overheid. Gedeputeerde De Nijn stelde bij deze
gelegenheid voorstander te zijn van “een verdeelsleutelsysyteem, waarbij elke
gemeente verplicht zou worden om bij te dragen in de kosten van de
woonwagenterreinen”.

 

Enkele
weken geleden tenslotte stelde de gedeputeerde naar aanleiding van een
ontmoeting met het Minderhedenforum dat de provincie Antwerpen (meer)
inspanningen zal leveren om standplaatsen te voorzien voor woonwagenbewoners.
De provincie zal in dit kader onder meer een “woonwagenwerker” aanstellen.
Bovendien zou er een onderzoek lopen om een extra terrein onder te brengen in
een provinciaal domein.

Provincieraadslid
Dirk De Smedt heeft onmiddellijk aan de hand van een schriftelijke vraag uitleg
gevraagd. Wat is de kostprijs die verbonden is aan de aanstelling van deze
“woonwagenwerker” ? Wat is de kostprijs van het onderzoek dat momenteel loopt
naar een extra terrein op een provinciaal domein ? Welke domeinen worden voor
dit onderzoek in aanmerking genomen ?

 

We
willen daar vandaag nog enkele vragen aan toevoegen. Tegen wannneer mogen we de
resultaten van het aangekondigde onderzoek verwachten ? Worden de lokale
besturen geraadpleegd en betrokken in dit onderzoek ? Op welke manier en
wanneer zal de plaatselijke bevolking bij de (mogelijke) inplanting van een
dergelijk terrein worden gekend ?


Steven Vollebergh
Provincieraadslid

In mei 2006, toen gedeputeerde
Wellens nog bevoegd was voor deze zaak, was de provincie Antwerpen dringend op
zoek naar twee woonwagenterreinen voor doortrekkende zigeuners.

In haar
zoektocht naar deze zigeunercampings selecteerde de vorige deputatie
provinciale terreinen en gronden. Omdat de gemeente- en
provincieraadsverkiezingen voor de deur stonden, antwoordde gedeputeerde
Wellens toen naar aanleiding van een interpellatie van de Vlaams Belangfractie
dat de deputatie had beslist om “te wachten tot na de gemeenteraadsverkiezingen
om gemeentebesturen aan te spreken met betrekking tot de installatie van
doortrekkersterreinen op hun grondgebied.”

 

De
voorbije 5 jaar kwam het dossier bij tijd en stond opnieuw ter sprake. In
oktober 2007 interpelleerde ik opnieuw de deputatie. Er werd toen een memorandum
opgesteld voor de Vlaamse overheid. Gedeputeerde De Nijn stelde bij deze
gelegenheid voorstander te zijn van “een verdeelsleutelsysyteem, waarbij elke
gemeente verplicht zou worden om bij te dragen in de kosten van de
woonwagenterreinen”.

 

Enkele
weken geleden tenslotte stelde de gedeputeerde naar aanleiding van een
ontmoeting met het Minderhedenforum dat de provincie Antwerpen (meer)
inspanningen zal leveren om standplaatsen te voorzien voor woonwagenbewoners.
De provincie zal in dit kader onder meer een “woonwagenwerker” aanstellen.
Bovendien zou er een onderzoek lopen om een extra terrein onder te brengen in
een provinciaal domein.

Provincieraadslid
Dirk De Smedt heeft onmiddellijk aan de hand van een schriftelijke vraag uitleg
gevraagd. Wat is de kostprijs die verbonden is aan de aanstelling van deze
“woonwagenwerker” ? Wat is de kostprijs van het onderzoek dat momenteel loopt
naar een extra terrein op een provinciaal domein ? Welke domeinen worden voor
dit onderzoek in aanmerking genomen ?

 

We
willen daar vandaag nog enkele vragen aan toevoegen. Tegen wannneer mogen we de
resultaten van het aangekondigde onderzoek verwachten ? Worden de lokale
besturen geraadpleegd en betrokken in dit onderzoek ? Op welke manier en
wanneer zal de plaatselijke bevolking bij de (mogelijke) inplanting van een
dergelijk terrein worden gekend ?


Steven Vollebergh
Provincieraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...