Hoe geldig stemmen op Vlaams Belang

Beste Wilrijkenaar,
 
Het Vlaams Belang is de voorbije jaren altijd de boodschapper geweest van wat de man in de straat stilletjes denkt. Heel vaak was dat geen blij­de boodschap. Maar het was steeds de – soms harde – waarheid.
Wij spraken waar anderen zwegen. Wij riepen waar anderen fluisterden. Wij gingen rechtdoor waar anderen kronkelden. En wij spraken de waar­heid waar anderen logen.
Vandaag, vele jaren na het Vlaams Belang komen stilaan ook anderen tot de (pijnlijke) vaststelling dat onze analyses kloppen.
Een stem voor het Vlaams Belang is niet alleen de beste manier om ervoor te zorgen dat het geknoei van de voorbije jaren wordt afge­straft,
het is ook de grootste garantie dat de druk op de ketel blijft.
Wie wil dat ook ná de verkiezingen zijn stem wordt gehoord stemt Vlaams Belang.
 
Kortom: Wie Vlaams Belang kiest, kiest veilig!
 
Hoe geldig stemmen:
 
In Antwerpen wordt er met de computer gestemd.
Eerst kiest je voor de kandidaten van de districtsraad, daarna die van de gemeenteraad en als laatste voor de provincie­raad. Je kiest dus 3 keer!
Je kunt een lijststem geven, een lijststem is een stem boven­aan de lijst. Hiermee geeft je aan akkoord te gaan met de be­staande volgorde van de kandidaten.
Kiest je daarentegen voor een of meer kandidaten, dan be­tekent dit dat je die volgorde wilt wijzigen en geeft je een of meer voorkeurstemmen.
 
3 mogelijkheden om geldig te stemmen:
 
1. Een lijststem. Hiermee geeft je aan dat je het eens bent met de bestaande volgorde van kandidaten.
2. Een naam- of voorkeursstem voor een of meer kandidaten. Hiermee wijzigt je de volgorde van de kandidaten.
3. Een lijststem én een naamstem voor een of meer kandi­daten. In dit geval wordt enkel rekening gehouden met de naamstem(men). De lijststem telt dan niet mee.
Neem gerust dit foldertje mee in het stemhokje zodat je op voorhand je keuze kan maken!
 
Hoe volmacht geven als je niet kan gaan stemmen:
 
Kan je niet gaan kiezen dan kan je steeds een volmacht geven. Info : 03 / 216.92.13

Anke Van dermeersch – lijsttrekker Vlaams Belang Wilrijk

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...