Het fietspad op de Oude Baan ……………een niet eindigend verhaal.

De Oude Baan begint aan de Moerelei en eindigt op deA12/Boomsesteenweg.

Vele fietsers gebruikten deze weg om de drukte en het vele
verkeer te ontwijken.

Maar sinds enkele jaren is het fietspad in zeer slechte
staat met diepe kuilen en verzakkingen.

De toestand was zo erg, dat de politie dit afgesloten heeft.
Zodoende moeten de fietsers over de rijbaan rijden waar ook regelmatig zware
vrachtwagens voorbij komt.

De oorzaak van het probleem is de riolering die zich onder
het fietspad bevind, en dringend aan vernieuwing toe is.

In het verleden hebben we hierover al verscheidene vragen
gesteld. En tijdens de vorige legislatuur kregen we als antwoord, dat de firma
die de riolering zou herstellen op de hoogte was van het probleem, maar dat er
voorlopig andere werken waren die prioriteit hadden

Het resultaat was dat er niet veel gebeurde, en de droevige
toestand van het fietspad bleef bestaan.

Ondertussen is er een nieuw districtsbestuur, en we hebben
daarom opnieuw de zelfde vragen gesteld.

Onlangs kregen we hierover het volgende antwoord van de
bevoegde schepenen:

De herstelling aan voet-
en fietspad aan de oostzijde (van Boomsesteenweg naar Moerelei) wordt niet opgenomen in de
budgetwijziging voor 2013. Na overleg met onze onderhoudsdiensten bleek de kostprijs voor een
tijdelijke heraanleg van het fiets- en voetpad elk op 75.000,00 euro begroot,
dit bedrag nu uitgeven in de
wetenschap dat volgend jaar de totale heraanleg volgt zou echt wel getuigen van slecht
en/of onverantwoord bestuur.

 

Mogelijke
maatregelen:

·        
Tijdelijke aanleg dubbelrichtingfietspad:

Dit wordt door de
politie ongunstig geadviseerd en wordt tevens door de bevoegde

districtsschepenen niet
gedragen wegens de kostprijs hieraan verbonden.

 

·        
Parkeerstrook aanleggen als tijdelijk enkel- of
dubbelrichtingfietspad:

De totale rijweg heeft
960 cm breedte, min tweemaal een parkeerstrook van 200 cm geeft een rijbaan van 560 cm,
breed genoeg om dubbelrichting verkeer toe te laten (huidige situatie). In één

rijrichting de
parkeerstrook tijdelijk aanleggen als fietspad wordt niet gedragen door de
bevoegde districtsschepenen
(verdwijnen van parkeerplaatsen). Een tijdelijk fietspad uittekenen met instandhouden van de
twee parkeerzones is niet mogelijk omdat de rijweg dan te smal wordt voor dubbelrichtingverkeer.

Wij zullen in elk geval dit dossier nauwgezet blijven
volgen.

 

Eric Huijbrechts

Fractieleider Wilrijk

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...