Geplande gevangenis aan de Boomsesteenweg in Wilrijk.


Zonder overleg met het district Wilrijk vernamen we via de media dat de federale overheid de oude Rijkswachtkazerne wil ombouwen tot een gevangenis en Arresthuis.


Dit gebouw zou de oude gebouwen in de “Begijnenstraat” vervangen. Vlaams Belang Wilrijk verzet zich met klem tegen deze beslissing. Vooral de locatie is voor ons onaanvaardbaar. Wij begrijpen dat er een nieuw arresthuis moet komen in de plaats van de oude gebouwen in de Begijnenstraat, maar vinden dat een gevangenis geen plaats heeft in Wilrijk. Er zijn immers betere locaties in de directe omgeving, denken we maar aan de ‘konijnenwei’, dat juist naast het justitiehuis ligt of aan de gronden van petrolium-zuid.


Wilrijk heeft 3 grote wegen die onze gemeente doorkruisen: De A12, de E19 en de, ondertussen fel besproken, R11. Er zijn reeds 3 grote ziekenhuizen ,een verbrandingsoven en een Crematorium. Al deze instellingen genereren nu reeds een niet ophoudende verkeersstroom. Hierbij zal dan in de toekomst een op en aan-rijden komen van gevangenistransporten tussen het Justitiepaleis en de gevangenis. Eveneens heeft een gevangenis vele bezoekers en leveranciers die voor bijkomend verkeer zullen zorgen.  Op de voorziene terreinen heeft de stad Antwerpen reeds sedert lange tijd een hulppost van de Antwerpse Brandweer gepland, wat zeker geen overbodige luxe is, gezien de nabijgelegen grote handelszaken en het industriepark..


Men mag ook niet vergeten dat Wilrijk reeds jaren in 2 gedeeld is door de Boomsesteenweg. Wanneer men dan de schaarse open ruimte van de Rijkswachtkazerne zal invullen met een modern gevangenisgebouw, zal dit absoluut niet ten goede komen aan de plaatselijke bewoners in de reeds fel geplaagde Valaar-wijk. De wijk Valaar zal nog meer gescheiden worden van het centrum van Wilrijk.


Om deze redenen denken wij dat deze locatie keuze geen goede zaak is voor Wilrijk en haar inwoner. Het Vlaams Belang Wilrijk zal zich dus blijven verzetten tegen deze plannen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...