Gelukkig nieuwjaar !

Beste Wilrijkenaars,
Namens mijzelf, mijn gezin en het Vlaams Belang Wilrijk wens ik jullie graag een gelukkig nieuw jaar.


Maak van 2012 een dapper politiek jaar met veel geëngageerde mensen om je heen. Mensen die vooruit willen en zich niet nestelen in het niets doen.


Laat merken dat je om Wilrijk geeft, laat merken dat je voor het Vlaams Belang en Wilrijk leeft.


Dat wens ik jullie maar wens ik in de eerste plaats Wilrijk, ons district.


 


Beste vrienden,


2011 was een triestig jaar. Niet voor mij persoonlijk en hopelijk ook niet voor u persoonlijk maar wel voor Antwerpen.


2011 was een triestig jaar vanwege het aanslepende wanbeleid van Patrick Janssens in deze stad en bij uitbreiding dus ook in Wilrijk.


2011 was een triestig jaar omwille van de steeds maar weerkerende en altijd gewelddadiger etnische rellen, een regelrechte straatoorlog in onze stad.


Niet enkel in een paar bekende en beruchte wijken, maar zowat overal: in het Noord, aan de Handelsstraat, op ’t Zuid, in de Brederodestraat en in het centrum, op de Turnhoutse baan. We moeten ten alle prijze vermijden dat dit Wilrijk ook bereikt vanuit de stad, vanuit het Kiel of Hoboken.


2011 was een triestig jaar voor alle jonge ouders die graag hun kinderen op straat of op het speelplein laten spelen. Iets wat vroeger normaal was, kan vandaag al lang niet meer zorgeloos.


2011 was een triestig jaar voor alle senioren van Antwerpen. Senioren kunnen de straat niet meer op, zeker niet de dames, zonder het slachtoffer te worden van allerlei diefstallen. In 2011 waren er 236 halskettingdiefstallen waarvan dames het slachtoffer werden. Ook in ons district Wilrijk vielen er in 2011 slachtoffers van criminaliteit tegen dames. De traumatische ervaring van zo een overval maakt dat zij dikwijls nadien niet meer naar buiten durven.


2011 was een triestig en onveilig jaar voor iedereen. Er werden in Antwerpen ook maar liefst 21 moorden gepleegd en daarbovenop waren er 192 verdachte overlijdens. Helaas, ook in Wilrijk.


2011 was triestig jaar qua drugsgerelateerde criminaliteit. Antwerpen werd overspoeld door drugs. Er werd maar liefst 6.471 kg cocaïne in beslag genomen en dat is nog maar het topje van de ijsberg. Stel u dat even voor in pakken suiker en weet dat cocaïne per gram verkocht wordt. Binnenkort kan iedere Antwerpenaar misschien op trip naar de Caraïben om af te kicken. 
 


En wat deed de burgemeester, een zekere Patrick Janssens, tegen deze criminaliteit?


Wat hij altijd doet natuurlijk.  Een voorstel van het Vlaams Belang kopiëren: het zogenaamde nultolerantiebeleid. Kopiëren zonder er voldoende middelen tegenover te stellen, zodanig dat het zeker mislukt. 


Welk deel van zero-tolerantie zou Janssens niet begrepen hebben ? Ik denk de zero !


 


2011 was ook een triestig jaar voor ons, vrouwen.


Het was een triestig jaar omdat de islamisering van Antwerpen en bij uitbreiding zelfs heel Vlaanderen altijd maar meer terrein wint.


En die islam, vrienden, hoef ik jullie dat nog te vertellen, is en zal altijd een vrouwonvriendelijke godsdienst blijven. En dat is één van de belangrijkste redenen waarom het Vlaams Belang van de strijd tegen de islamisering zo’n belangrijk strijdpunt heeft gemaakt.


Ik eis als vrouw en moeder, u eist dat ons Antwerpen een Vlaamse stad blijft, zonder islamitische wijken waar vrouwen zonder hoofddoek niet meer kunnen komen.


De sociaal-progressieve vrouwenbeweging blijft altijd muisstil als het over vrouwenrechten en islam gaat.


Het Vlaams belang is de enige partij die echt respect opeist voor vrouwenrechten en in alle omstandigheden alle vrouwen gelijkwaardig behandeld. Gelijkwaardig, niet gelijk, vrouwen zijn immers het echte sterke geslacht !


 


Wij, Vlaams Belang vrouwen zwijgen niet.


Wij laten ons niet muilkorven of letterlijk in de doeken doen door de adepten van een achterlijke woestijngodsdienst.


Wij laten deze stad niet over aan de ‘sharia4godweetwat’, die – net als in Londen – de sharia willen invoeren in grotendeels islamitische wijken. Antwerpen is van ons en moet en zal van ons blijven.


 


Vrienden,


2011 was een triestig jaar, maar er is evenwel ook goed nieuws.


2011 was immers ook een triestig jaar voor de Open VLD in Antwerpen.


In de eerste plaats zelfs voor de wel zéér Open VLD.  Zeer Open, omdat de deur blijkbaar enkel naar buiten open draait.


Bijvoorbeeld voor Ludo Van Campenhout, de Ludo, ik heb hem al per ongeluk gelinkt aan een ander dossier, de Ludo dus gaf de ‘Open VLD-waterpijp aan Maarten’ en ruilde ze in voor een lidkaart van de N-VA.


Bijvoorbeeld ook voor Annick De Ridder, Annickske dus, die buiten haar mandaat als Vlaams parlementslid enkel nog bijkomend poen wil scheppen in de privé-sector.


Is er eigenlijk nog wel iemand lid van Open VLD?


En vooral wie deelt daar tegenwoordig de lakens uit. Toch niet Annemie Turtelboom, een immigrante uit Klein-Brabant. Bijna het Annemieke uit de strips van Jommeke.
 


Er is, beste vrienden, nog meer goed nieuws.


2011 was ook een triestig jaar voor de CD&V, dat is de deftige naam voor de tsjeven. Hier is een zeker een In Memoriam wel op zijn plaats.


De CD&V Antwerpen bestaat niet meer sinds Philip Heyelen en Marc Van Peel, Philippeke en Marcske dus,  hun ziel hebben verkocht aan de sossen, aan de SP.a van Patrick Janssens. Uiteraard hebben beide partijen heel veel gemeen. Woordbreuk bijvoorbeeld en postjespakkerij. Een uitstekende basis voor een jarenlange samenwerking, lijkt me dat wel niet te zijn. Zowel CD&V als Open-VLD moeten de rekening krijgen voor het meeheulen en in het zadel houden van de SP.a en Patrick Janssens. 
 


Ik weet dat sommigen denken dat, de mensen van N-VA, zowat hetzelfde zijn als het Vlaams Belang. Een flauw doorslagje, maar toch een doorslagje. We mogen ons niet vergissen.


De N-VA is een regimepartij. Ik geef u daarvoor het beste bewijs mogelijk: centen.


Toen N-VA nog in kartel zat met CD&V en electoraal niets voorstelde werd de reglementering op de partijfinanciering aangepast om N-VA te laten overleven. Op dat moment was Geert Bourgeois de enige N-VA’er in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en indien een partij wou gefinancierd worden door de overheid had ze ook een vertegenwoordiger in de Senaat nodig.


Die had ze niet en de reglementering werd in het voordeel van N-VA veranderd, met als enige bedoeling deze partij financieel te laten overleven.


 


Waarom denken jullie dat Bart Dewever om de haverklap in de media wordt opgevoerd?


Waarom is het feit dat hij een dieet is begonnen wereldnieuws in Vlaanderen? Waarom hypet men hem als de bijna ‘slimste mens ter wereld’?


Kortom, waarom is hij – en hij alleen – de chouchou van het regime?


Omdat hij in essentie niet gevaarlijk is natuurlijk.


Is er een betere stad dan Antwerpen mogelijk om aan te tonen dat Dewever en zijn acolieten niet gevaarlijk zijn en geen verandering willen?


In Antwerpen is de N-VA al 6 jaar lang een onderdeel van de meerderheid, slippendrager van Patrick Janssens, eerst met de CD&V en nu met Ludo Van Campenhout in het college.


Tot vandaag heb ik de N-VA nog geen enkele keer kunnen betrappen op een gebrek aan hondse trouw aan Patrick Janssens en het stadsbestuur.


Nooit klinkt er een inhoudelijk gefundeerde kritiek.


De NVA is niet gevaarlijk voor het Belgisch systeem.


De NVA IS het Belgisch systeem

In een nieuwjaarscollumn doe ik ook altijd graag even een voorspelling. Ik kijk even in mijn glazen bol.


De komende maanden zal de kritiek van de heer Dewever op de heer Janssens zienderogen toenemen.


De komende maanden zal N-VA de SP.A de duivel aandoen. Allemaal in onderlinge afspraak.


Zo werkt het, want de heren gaan er van uit dat de kiezer een slecht geheugen heeft. De kiezer moet vergeten dat N-VA deel uitmaakt van de meerderheid geleid door Patrick Janssens. De kiezer moet vergeten dat de criminaliteit, de islamisering, de vervreemding werk zijn van deze meerderheid en dus ook van N-VA.


Ach, het is zo doorzichtig allemaal. Voor u en voor mij. Voor ons.


Maar we moeten er ook voor zorgen dat het doorzichtig is voor de modale Antwerpenaar en Wilrijkenaar.


 


Vrienden, wij spreken de taal van het volk. Wij spreken “Antwaarps”. Dewever spreekt liever Latijn. Misschien omdat hij niet goed om kan met de gewone Antwerpenaar .


Hij meet zich liever het gloriool aan van een Romeins keizer.


Als hij dan toch per se grootser en indrukwekkender de geschiedenis wil ingaan dan alle Romeinse keizers van vóór hem, dan kan hij misschien de tweede toren van de kathedraal afbouwen.


Twee torens, dat zal de burgemeester van Aalst als muziek in de oren klinken!


 


Lieve mensen, ik kan alleen maar besluiten dat het nooit eerder zo duidelijk was dat onze analyse, de Vlaams Belang-analyse de juiste is.


Of het nu gaat over het immigratieprobleem, de islamisering of over het veiligheid- en drugsprobleem, onze analyse is de meest duidelijke en de enige juiste.


Nooit eerder werd ons gelijk zo duidelijk bevestigd.


Nooit eerder speelde het Vlaams Belang een zinvollere rol dan vandaag.


Nooit eerder verklaarde een burgemeester openlijk in de media dat hij tracht het programma van de oppositie uit te voeren zoals Janssens deed.


Nooit eerder was er meer nood aan een  “stok achter de deur”, aan een zweeppartij die de anderen kan tot daden dwingen. 


Het Vlaams Belang wordt meer dan ooit onmisbaar.


Sterker zelfs: Wij gaan er voor zorgen dat onze partij de verrassing van de nieuwe gemeente- en districtsraadsverkiezingen wordt !


 


Anke Van dermeersch
Lijsttrekker Vlaams Belang Wilrijk

Anke Van dermeersch
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...