GEEN ‘VERANDERING’ MAAR ‘MEER VAN HETZELFDE’

OVERBODIGE LINKERZIJDE OVERVERTEGENWOORDIGD IN PROVINCIEBESTUUR
 
 
In tegenstelling tot in 2006 is de coalitievorming in de Antwerpse provincieraad nog geen week na de verkiezingen beklonken. Een eerste opmerkelijke vaststelling is het feit dat – ondanks de grote electorale verschuiving die vorige zondag plaatsvond – de bestaande coalitie (CD&V/N-VA, SP.a, Open VLD) in feite gewoon wordt voortgezet, zij het in een geamputeerde versie (minus Open VLD). Wat dit betreft, is van de beloofde ‘verandering’ alvast weinig te merken en krijgt de kiezer gewoon ‘meer van hetzelfde’.
 
Zo  mogelijk nog opmerkelijker is het feit dat de SP.a in de nieuwe deputatie een positie inneemt die haar electorale sterkte ver overstijgt. Terwijl de partij in de provincie 36.353 stemmen verloor en terugviel op 12,8 procent, levert zij met 2 gedeputeerden 33 procent van de bestuursmandaten. De oververtegenwoordiging van de linkerzijde in de nieuwe deputatie is nog onbegrijpelijker gezien het feit dat de SP.a volstrekt overbodig is om een werkbare (en centrum-rechtse) meerderheid te vormen.
 
Het is maar de vraag waarover de kiezer die vorige week voor ‘verandering’ koos zich het meest moet verbazen: over de pretentie van de SP.a om met niet minder dan 2 gedeputeerden genoegen te nemen of over de bereidheid van de N-VA om dit staaltje ongeziene arrogantie van een volslagen overbodige partner te honoreren.
 
De feiten zijn echter wat ze zijn. De knopen zijn doorgehakt, tenminste wat de onderlinge verdeling van de postjes betreft. Van enig programma of beleidsplan van de ‘nieuwe’ coalitie hebben we daarentegen nog niets mogen vernemen. Dat is duidelijk van minder belang. De samenstelling van de ‘nieuwe’ coalitie – de facto een verderzetting van de oude – doet echter vrezen dat ook op dit vlak van de beloofde ‘verandering’ niet veel zal te merken zijn. Het Vlaams Belang staat in ieder geval klaar voor een constructieve, maar gedegen oppositie.
 
 
 
 
Steven Vollebergh
Voorzitter provincieraadsfractie

Steven Vollebergh, fractievoorzitter provincieraad Antwerpen
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...