Gebrek aan transparantie viert hoogtij in Wilrijkse intercommunales

Weet u wie / welke Wilrijkenaar u vertegenwoordigt in de raad van bestuur van belangrijke intercommunales?
Wist u dat gemeenteraadslid Ann Coolsaet (Open-VLD) in IVCA, de intercommunale die het crematorium uitbaat, zetelt?
Wist u dat schepen Heylen (CD&V) in ISVAG, de intercommunale die de verbrandingsoven uitbaat, zetelt?

Tijdens de jaarlijkse gemeenteraadscommissie over de Antwerpse intercommunales hekelde Wilrijks gemeenteraadslid Anke Van dermeersch het totaal gebrek aan transparantie.
Het stadsbestuur wijdt immers slechts één keer per jaar een themacommissie aan haar maar liefst 12 intergemeentelijke samenwerkingen. Dit is veel te weinig aangezien deze toch instaan voor zeer belangrijke taken zoals bijvoorbeeld de verwerking van het stedelijk afval en de distributie van gas en elektriciteit aan alle Antwerpenaren.


Gezien het maatschappelijk belang van deze belangrijke intercommunales dient volgens het Vlaams Belang het beheer in handen te zijn van democratisch verkozen mensen. Maar ook hier wringt het schoentje, aangezien deze toezichts- en controleposten in de raden van bestuur volledig onder de meerderheid verdeeld worden volgens het  ‘ons-kent-ons’ principe. Daarenboven zijn het dikwijls de Antwerpse schepenen die deze bijkomende mandaten combineren met hun voltijdse aanstelling in het stadsbestuur. Dit maakt dat de bevoegdheden dikwijls te nauw aansluiten met verlies aan objectiviteit, nodig voor een doorgedreven rationele controle op de werking van de intercommunales.
Het is dan ook aangewezen dat er een minimum aan bestuurders in de intercommunales vanuit de oppositie zou worden verplicht. Niemand controleert beter dan de oppositie.


Ten slotte drong Anke Van dermeersch ook bij de bevoegd schepen voor financiën om duidelijke gegevens mee te delen over de intercommunales naar aanleiding van de komende begrotingsbespreking. Vorig jaar waren er bij de opmaak van de stadsbegroting immers slechts tijdig cijfers met betrekking tot de te ontvangen dividenden en gevraagde kapitaalsverhogingen beschikbaar van 2 van de 12 intercommunales. Dit wijst op een onaanvaardbare arrogante van de intercommunales ten opzichte van de stad ingegeven door het gebrek aan transparantie waardoor men de plicht verantwoording af te leggen in de wind slaat met alle financiële gevolgen van dien.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...