Filip Dewinter: ‘De Wever moet in Antwerpen kleur durven bekennen en kiezen tussen cordon sanitaire of het Vlaams Belang.’

gepubliceerd op 26 maart 2011 om 16:12


Hierbij de reactie van Filip Dewinter op de krantenberichten ‘Dewinter steunt Dewever’. Filip Dewinter verduidelijkt en nuanceert.


De media dringen voor wat de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen in 2012 betreft een kunstmatige keuze op tussen Bart De Wever en Patrick Janssens. In Het Nieuwsblad en De Standaard laat Filip Dewinter vandaag weten dat het tweegevecht tussen Janssens en De Wever dreigt uit te draaien op een partijtje schijnboksen. ‘De Wever en Janssens behoren immers tot dezelfde meerderheid, tot dezelfde bestuursploeg. De Wever houdt al vijf jaar lang Janssens als burgemeester in het zadel en voert geen oppositie, wel integendeel. Door er een duel Janssens-Dewever van te maken, duwt men het Vlaams Belang in de hoek terwijl achteraf de koek netjes onder beiden wordt verdeeld’, zegt Filip Dewinter. Daarom meent hij dat Dewever ‘kleur moet bekennen’. ‘De keuze is simpel: ofwel kiest Bart De Wever, na zeventig jaar socialisme aan de macht in Antwerpen, voor meer van hetzelfde en vormt hij opnieuw coalitie met Janssens ofwel sluit hij een samenwerking met het Vlaams Belang niet uit’.


In tegenstelling tot wat De Standaard en Het Nieuwsblad insinueren, is Filip Dewinter wel degelijk burgemeesterkandidaat: “Iedereen die een lijst trekt moet de persoonlijke ambitie hebben om burgemeester te worden maar uiteindelijk beslist de kiezer. Mijn persoonlijke ambitie is echter ondergeschikt aan het doel. Het doel is in Antwerpen een echte ommekeer realiseren. Als De Wever de meeste stemmen haalt dan ben ik bereid hem via gedoogsteun of via deelname aan de coalitie te steunen. Een sterk Vlaams Belang kan wegen op de besluitvorming en het beleid en doen waar we altijd naar gestreefd hebben: een einde maken aan de socialistische republiek der kameraden en van Antwerpen opnieuw een veilige, Vlaamse en welvarende stad maken.”


Filip Dewinter wil ‘De Wever kleur laten bekennen’: “Het Vlaams Belang neemt vanuit een andere invalshoek aan de gemeenteraadsverkiezingen deel. Ikzelf ben niet langer de gedoodverfde burgemeesterkandidaat en het Vlaams Belang is nu de outsider, de underdog. Een rol die ons beter ligt en die ervoor zorgt dat we niet opnieuw een overwinningsnederlaag boeken. De vorige keren werd ik telkens afgerekend op het feit of ik al dan niet burgemeester werd. Zelfs met 5000 stemmen extra ‘verloor’ het Vlaams Belang omdat we in de oppositie achterbleven. Nu willen we het verschil maken door als scheidsrechter op te treden. Het is aan Dewever om te beslissen wat hij wil. Als De Wever kiest voor het bestendigen van het cordon sanitaire dan weet de Antwerpenaar welk vlees hij in de kuip heeft. Het handhaven van het cordon zou betekenen dat Janssens en De Wever vier handen op één buik zijn en dat de N-VA een regimepartij is die deel uitmaakt van het politieke establishment net zoals al de rest….”. De Antwerpse kiezers moeten op voorhand weten waar ze aan toe zijn. Filip Dewinter wil niet dat ‘De Wever rechtse stemmen ronselt voor een links project’. “Als De Wever weigert het cordon te doorbreken dan is hij de Antwerpse rattenvanger van Hamelen en draait hij de Antwerpenaren een rad voor de ogen”, zegt Filip Dewinter.


De Wever repliceert in De Standaard en Het Nieuwsblad en zegt ‘niet te willen improviseren’. Wel geeft hij toe dat het voorstel van Dewinter ‘tactisch goed bekeken is’. Hij haalt nodeloos uit naar het Vlaams Belang met de mededeling dat ‘Dewinter zijn Stalingrad heeft beleefd en voor een ellenlange terugtocht staat’. Filip Dewinter repliceert met de mededeling dat ‘Dewever nav de federale onderhandelingen zijn ‘Moskou’ meemaakt. Napoleon veroverde Moskou en dacht dat hij gewonnen had, maar de tsaar stak de stad in brand. Napoleon wachtte alleen nog de aftocht door de Russische winter. Hij verloor quasi al zijn troepen en ‘Moskou’ werd voor hem het begin van het einde’. Dewever in de rol van Napoleon en Di Rupo als tsaar?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...