Fileleed en onveiligheid in Groenstraat

Ongeveer een jaar geleden werden de bewoners van de Groenstraat bevraagd over de verkeers- en andere problemen aldaar.


Een heel aantal bewoners was zo vrij om z’n gerieven en klachten te formuleren en te deponeren in de daartoe opgestelde brievenbus.


De voornaamste ergernis van de bewoners is het feit dat er ondanks de voorziene verbodsborden toch nog steeds zwaar verkeer boven de 3,5 Ton door de straat komt gereden met alle gevolgen vandien.


De Groenstraat is immers een zeer nauwe straat en er worden veelvuldig spiegels van de geparkeerde auto beschadigd of afgereden. Verder wensen de bewoners dat de verkeersituatie en parkeermogelijkheden zouden herbekeken worden om een verkeersveiligere straat te bekomen, zowel voor wagens, voetgangers als fietsers.


Tijdens de spitsuren staat er in deze straat immers een aanzienlijke file, gecreëerd door de slechte aanleg van het kruispunt en de slechte afstelling van de verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Bernardsesteenweg. Er kan immers momenteel onvoldoende verkeer vanuit de Groenstraat links afslaan op de Sint-Bernardsesteenweg richting Hemiksem omdat er geen aparte groene pijl voorzien is en het verkeer dat uit de Broydenborglaan het kruispunt oprijdt niet even wordt tegengehouden hiervoor.


Het Vlaams Belang Wilrijk is van mening dat de verkeersituatie in de Groenstraat dan ook dringend en grondig aangepakt moet worden in het belang van de inwoners en de passanten. We zullen hierover de nodige vragen stellen aan de bevoegde diensten en komen hierop zo spoedig mogelijk terug met beter nieuws hopelijk.

Anke Van dermeersch

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...