Exuberante Dexia bonussen

Zoals u weet, kon Dexia alleen overleven dankzij een geldinfuus van diverse overheden. De belastingbetaler dus. Men zou dus enige terughoudendheid en bescheidenheid verwachten tegenover de publieke opinie.


Maar onlangs kreeg de topman van Dexia, de Fransman Pierre Mariani, naast een vast loon van 1 miljoen euro een bonus van 600.000 euro en nog wat premies en andere vergoedingen ter waarde van 418.000 euro.


De verontwaardiging is algemeen.


In de eerste plaats is er natuurlijk de ethische dimensie in een periode waar alom gepleit wordt voor loonmatiging. En waar o.a. het personeel van Dexia moest inleveren.


Maar meer bepaald voor Antwerpen komt daarbij dat onze stad bijzonder zwaar getroffen door het wanbeleid bij Dexia.


U weet dat Antwerpen, via de Gemeentelijke Holding die 14% van de Dexia-aandelen beheert, een belangrijk houden van Dexia-aandelen is.


Deze aandelen noteerden voor de bankencrisis rond de 14 euro per aandeel. Nu nog 2,5 euro. Beurskoersen kunnen schommelen, maar dit is ongezien, die is een financiële ramp.


M.a.w., voor de crisis in 2008 uitbrak was de Antwerpse portefeuille Dexia-aandelen zo’n 200 miljoen euro waard. Nu nog slechts een fractie.


Bovendien werd Antwerpen als het ware verplicht deel te nemen aan de herkapitalisatie van Dexia, waarbij nieuwe aandelen dienden gekocht ver boven de beurswaarde. En waarvoor stedelijke middelen werden gebruikt die men beter voor andere doeleinden kon aanwenden.


Het jaarlijks dividend uit de Dexia-aandelen dat in 2008 nog 7 miljoen euro bedroeg, is uiteraard eveneens verschrompeld nu Dexia nog in lengte van jaren belangrijke schadeposten moet recupereren.


De toestand bij Dexia was en is de meest ernstige van alle getroffen Belgische banken.


Oorzaak is het wanbeheer onder impuls van zijn Franse vleugel, Credit Local de France, dat met overwegend Vlaams spaargeld dubieuze leningen verstrekte die niet te recupereren bleken en de hele bank op de rand van de afgrond brachten.


Met, zoals gezegd, Antwerpen als belangrijke gedupeerde.


Of Antwerpen, zoals Gent, met concrete maatregelen Dexia moet straffen, laten wij nu aan de wijheid van de schepen over. We moeten nu niet persé in eigen vlees snijden. Waarbij wij toch de mening willen opperen dat bij gelijke voorwaarden de voorkeur wel zou mogen uitgaan naar de banken die hun hoofdzetel in Antwerpen hebben en nooit beroep moesten doen op staatssteun.


Maar wat niet kan, is dat Antwerpen niet zou reageren met een duidelijk protest tegen onzedelijke bonussen en de hautaine houding van de Dexia-leiding. Natuurlijk om ethische, maar ook om economische overwegingen.


Dat er leden uit dit, Antwerps, college zitting hebben in bestuursorganen van Dexia en de Gemeentelijke Holding vergemakkelijkt uiteraard de doorstroming van dit protest naar waar het dient gehoord. Misschien hebben zij dat al gedaan, mijn optimisme kent geen grenzen, en dan kunnen zij dat meteen toelichten.


Maar het doel van deze vraag is dus of de schepen van financiën, als behoeder van de stadskas, in eigen naam of in naam van het college, in niet mis te verstane bewoordingen, de verontwaardiging van de stad aan Dexia zal kenbaar maken.


De hierna volgende motie laat de gemeenteraad toe ook haar ongenoegen kenbaar te maken:
Motie bonussysteem:


De Gemeenteraad van Antwerpen vraagt aan de vertegenwoordigers van de publieke sector in de algemene vergadering en de raad van bestuur van de financiële instellingen die worden gesteund door de Vlaamse overheid, aan te dringen om geen buitensporige bonussen toe te kennen aan uitvoerende bestuurders en topmanagers en aan te dringen om niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur geen aandelen, aandelenopties of alle andere rechten om aandelen te verwerven, toe te kennen.


Uiteindelijk werd onze motie in ruimere bewoording aangenomen ter gemeenteraadszitting van 2 mei 2011.

U merkt dat het Vlaams Belang wel degelijk weegt op de beslissingen in deze stad !

Hugo Verelst
Gemeenteraadslid

Zoals u weet, kon Dexia alleen overleven dankzij een geldinfuus van diverse overheden. De belastingbetaler dus. Men zou dus enige terughoudendheid en bescheidenheid verwachten tegenover de publieke opinie.


Maar onlangs kreeg de topman van Dexia, de Fransman Pierre Mariani, naast een vast loon van 1 miljoen euro een bonus van 600.000 euro en nog wat premies en andere vergoedingen ter waarde van 418.000 euro.


De verontwaardiging is algemeen.


In de eerste plaats is er natuurlijk de ethische dimensie in een periode waar alom gepleit wordt voor loonmatiging. En waar o.a. het personeel van Dexia moest inleveren.


Maar meer bepaald voor Antwerpen komt daarbij dat onze stad bijzonder zwaar getroffen door het wanbeleid bij Dexia.


U weet dat Antwerpen, via de Gemeentelijke Holding die 14% van de Dexia-aandelen beheert, een belangrijk houden van Dexia-aandelen is.


Deze aandelen noteerden voor de bankencrisis rond de 14 euro per aandeel. Nu nog 2,5 euro. Beurskoersen kunnen schommelen, maar dit is ongezien, die is een financiële ramp.


M.a.w., voor de crisis in 2008 uitbrak was de Antwerpse portefeuille Dexia-aandelen zo’n 200 miljoen euro waard. Nu nog slechts een fractie.


Bovendien werd Antwerpen als het ware verplicht deel te nemen aan de herkapitalisatie van Dexia, waarbij nieuwe aandelen dienden gekocht ver boven de beurswaarde. En waarvoor stedelijke middelen werden gebruikt die men beter voor andere doeleinden kon aanwenden.


Het jaarlijks dividend uit de Dexia-aandelen dat in 2008 nog 7 miljoen euro bedroeg, is uiteraard eveneens verschrompeld nu Dexia nog in lengte van jaren belangrijke schadeposten moet recupereren.


De toestand bij Dexia was en is de meest ernstige van alle getroffen Belgische banken.


Oorzaak is het wanbeheer onder impuls van zijn Franse vleugel, Credit Local de France, dat met overwegend Vlaams spaargeld dubieuze leningen verstrekte die niet te recupereren bleken en de hele bank op de rand van de afgrond brachten.


Met, zoals gezegd, Antwerpen als belangrijke gedupeerde.


Of Antwerpen, zoals Gent, met concrete maatregelen Dexia moet straffen, laten wij nu aan de wijheid van de schepen over. We moeten nu niet persé in eigen vlees snijden. Waarbij wij toch de mening willen opperen dat bij gelijke voorwaarden de voorkeur wel zou mogen uitgaan naar de banken die hun hoofdzetel in Antwerpen hebben en nooit beroep moesten doen op staatssteun.


Maar wat niet kan, is dat Antwerpen niet zou reageren met een duidelijk protest tegen onzedelijke bonussen en de hautaine houding van de Dexia-leiding. Natuurlijk om ethische, maar ook om economische overwegingen.


Dat er leden uit dit, Antwerps, college zitting hebben in bestuursorganen van Dexia en de Gemeentelijke Holding vergemakkelijkt uiteraard de doorstroming van dit protest naar waar het dient gehoord. Misschien hebben zij dat al gedaan, mijn optimisme kent geen grenzen, en dan kunnen zij dat meteen toelichten.


Maar het doel van deze vraag is dus of de schepen van financiën, als behoeder van de stadskas, in eigen naam of in naam van het college, in niet mis te verstane bewoordingen, de verontwaardiging van de stad aan Dexia zal kenbaar maken.


De hierna volgende motie laat de gemeenteraad toe ook haar ongenoegen kenbaar te maken:
Motie bonussysteem:


De Gemeenteraad van Antwerpen vraagt aan de vertegenwoordigers van de publieke sector in de algemene vergadering en de raad van bestuur van de financiële instellingen die worden gesteund door de Vlaamse overheid, aan te dringen om geen buitensporige bonussen toe te kennen aan uitvoerende bestuurders en topmanagers en aan te dringen om niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur geen aandelen, aandelenopties of alle andere rechten om aandelen te verwerven, toe te kennen.


Uiteindelijk werd onze motie in ruimere bewoording aangenomen ter gemeenteraadszitting van 2 mei 2011.

U merkt dat het Vlaams Belang wel degelijk weegt op de beslissingen in deze stad !

Hugo Verelst
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...