Eindelijk !!!!!!!

In een artikel van Luk Luyten  (GVA) konden we op 8 september 2011 het
volgende artikel lezen :

“Om een einde te maken aan de overlast op het Michel
Willemsplein op het Valaar haalt het district alle speeltoestellen weg. Ook de
bankjes en de overkappingen verdwijnen.

“Met deze drastische maatregel willen we komaf maken met de overlast door
overwegend allochtone jongeren waarmee de buurtbewoners al jaren moeten leven”,
zegt districtsschepen Hans Ides (CD&V). “Nachtlawaai en vandalisme zijn
hier schering en inslag. Auto’s worden bekrast en bewoners bedreigd, zodat ze
niet meer durven spreken. Elke week krijgen wij op het districtshuis een aantal
mails met klachten toegestuurd. De jongste jaren werden de speeltuigen ook
systematisch en opzettelijk vernield. Onze technische diensten zijn het beu om
telkens opnieuw dezelfde herstellingen uit te voeren. “

“Met politie, speelpleinwerking, stedelijk wijkoverleg en jeugddienst hebben we
de situatie grondig besproken en er werd besloten om nog voor de grote vakantie alles weg
te halen wat hanggedrag en overlast kan uitlokken. Bij een eerste poging
daartoe werden de werklieden lastig gevallen en bedreigd. Uit hun camionette
werd materiaal gestolen. Hopelijk kunnen die mensen nu ongestoord hun werk
doen.”

De overlast waarvan hier sprake is, hebben we al meer dan 10
jaar geleden aangekaart. Het Michel Willemsplein was ook een van de eerste pleinen,
waar door rondhangende jongeren geld gevraagd werd om de toestellen te
benutten.

Een van de actiefste VB districtsraadsleden die dit
regelmatig aanklaagde was Paul Van Mullem die zelf buurtbewoner was.

Men lachte dit altijd weg met “Veel te negatief”of “Verzuurd

In de districtsraadszitting van maart 2000, besprak men de
heraanleg van het plein, en hierbij vroeg men toen al duidelijk voor “pleinbegeleiding”.(En
dit zeker niet zonder redenen)

Deze “pleinbegeleiding “ is er echter nooit gekomen, omdat
men enkel een half-tijdse kracht ter beschikking gesteld kreeg van de Stad, en
omdat deze persoon ook verantwoordelijk was voor pleintjes in Hoboken. (Bedankt
Stadsbestuur )

Ondertussen is de situatie steeds meer geëscaleerd..Daarom
zijn wij als Vlaams Belang tevreden dat er nu eindelijk iets gebeurt. Of dat
het afbreken van de speeltoestellen, de beste oplossing is betwijfelen wij.

De toestellen staan er voor de kinderen, en deze zorgen niet voor de overlast.

De overlast zal dus niet veroorzaakt worden door de
toestellen ,maar door “figuren “die er misbruik van maken. En daarom moet men deze
“figuren”  verwijderen.

 

Eric Huijbrechts

Fractieleider Vlaams belang Wilrijk

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...