Eindelijk markt en kermis niet meer op de parking van de Bist

Het districtsbestuur en met name Johan Peeters namen recent enkele beslissingen en trachten zo, enkele maanden voor de verkiezingen, de pluimen op hun hoed te steken. 
 
Toch wel enige nuances en bedenkingen daarbij. Eerst en vooral en voor alle duidelijkheid dat wij de genoemde maatregelen die genomen zijn gunstig gezind zijn, maar deze maatregelen komen niet uit de hoge hoed van het college
.

 
De intentie om een zebrapad aan te leggen ter hoogte van het districtshuis is een gegeven waar het Vlaams Belang meermaals en uitdrukkelijk bij het college en in de raad heeft op aangedrongen. Gezien de gevaarlijke situatie zijn wij blij dat er eindelijk een zebrapad komt en dat een voetganger in het vervolg hopelijk veiliger kan oversteken. Mag ik u er tevens op wijzen dat het net de 
Spa was geweest die dit zebrapad een hele tijd heeft tegengehouden. Met name voormalig districtsvoorzitter Vanderkindere was hier tegen omwille van het estetisch karakter van het plein dat het hier om een “plateau” ging en daar geen zebrapaden op nodig zijn. De Spa riskeert liever een verkeersslachtoffer omwille van het uitzicht van een plein. Het is dus absoluut hypocriet van zijn partijgenoot  Peeters om hier nu met veel bravoure mee uit te pakken.
 
In een artikel in Gva claimt het bestuur en Peeters het feit dat ze de kermis en misschien in de toekomst de markt op het evenementenplein gaan zetten . De Vlaams Belang fractie en onze fractieleider Eric Huijbrechts heeft dit voorstel al ettelijke keren aangekaart en gevraagd bij het college. Vlaams Belang Wilrijk stond van bij het begin al voor de plaatsing van de kermis en/of markt op het evenementengedeelte. De redenen die Peeters nu opsomt (jaarmarkt , optredens, zomerconcerten , …) waarom de kermis toch kan daar, hebben wij als fractie ook al meermaals aangehaald. Door onze herhaalde druk en die van middenstand heeft het college eindelijk de moed gehad om de plaatsing van de kermis op dit gedeelte van het plein toe te laten. We weten natuurlijk allemaal dat de vorige en uitbollende schepen Vannuffel totaal geen aandacht meer had voor de noden van de middenstand en liever plat op de buik ging voor de Spa.
 

Andy Aertgeerts 
districtsraadslid Vlaams Belang Wilrijk

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...