Eens hypocriete Rode Ridder, altijd hypocriete Rode Ridder

In ons district Wilrijk hebben na de recente gemeenteraadsverkiezingen de partijen NVA, Open VLD en CD&V beslist om samen een bestuursakkoord te maken en een college te vormen. Uiteraard werd onze partij het Vlaams Belang vakkundig uit de samenstelling van het nieuwe bestuur geweerd, maar we hebben toch al weliswaar een kleine stap in de goede richting kunnen zetten, aangezien we na de verkiezingsuitslag onze speerpunten voor de komende 6 jaar hebben mogen toelichten bij de nieuwe districtsburgemeester Kristof Bossuyt (NVA). Hopelijk vinden wij toch een aantal van deze zaken terug in het nieuwe bestuursakkoord en in het beleid voor de komende zes jaar.

Je kan met een verkiezingsuitslag op een waardige en serene manier omgaan en respect hebben hoe de Wilrijkse kiezer de kaarten heeft geschud, zoals wij er mee omgaan, en er een motivatie uitputten om de komende zes jaar terug het beste van onszelf te geven voor de Wilrijkse burger. Of je kan zoals we het gewoon zijn van socialisten, op een laffe en hypocriete manier hierop reageren.

In de kranten “Het Nieuwsblad” en ” Gazet van Antwerpen” verzocht de vorige districtsburgemeester Johan Peeters (SPA) de nieuwe meerderheid om het met 1 collegelid en schepen minder te doen . Dus geen 5 mensen die het college uitmaken , maar slechts 4 . Als argumentatie haalde onze rode rakker aan dat in het kader van de crisis en besparingen het best met 1 collegelid minder kan .

Wettelijk gezien kan dit best en wij zijn zeker ook voorstander dat als er ergens een overbodige post kan uitgeschakeld worden, dit van ons mag. Maar wat voor ons belangrijk is, is de dienstverlening richting Wilrijkse burger. Dus voor ons als het kan 1 schepen minder , maar als het bestuur en de service richting Wilrijkenaar het nog altijd noodzakelijk maakt om het met 5 collegeleden te doen zoals het voordien was, dan zullen wij daar zeker geen punt van maken.

Nu, een socialist blijft natuurlijk altijd een socialist en als hij zelf niet aan de vetpotten mag zitten dan wordt die nog eens extra hypocriet en ondemocratisch.

Johan Peeters vergeet bij zijn argumentatie te vermelden dat toen hij districtsburgemeester was het college ook uit 5 mensen bestond. Hij vergeet er ook bij te vermelden dat er tijdens de eerste jaren van de legislatuur er zelfs 3 op de 5 collegeleden tot de SPA behoorden. De eerlijkheid gebiedt ons ook wel om te zeggen dat er wel een SPA schepen bij was die enkel in het college zat om de stoel warm te houden en voor de rest haar vergoeding opstreek zonder enige vorm van beleid te voeren. En die mag je er natuurlijk niet zomaar aftrekken van uw 5 leden, mijnheer Peeters.

Rode ridder, hypocriet, opportunist Johan Peeters (SPA) vergeet ook tevens te vermelden dat hij in de vorige legislatuur enkel maar terug van de gemeenteraad in Antwerpen naar de districtsraad in Wilrijk wou komen als hij de belofte kreeg dat hij na 4 jaar districtsburgemeester kon worden.
U herinnert zich wellicht nog wel hoe dit twee jaar geleden is beslecht met een open oorlog in de kranten en de broedermoord binnen de socialisten op voormalig districtsvoorzitter Thierry Vanderkindere.

Johan Peeters vergeet eveneens te vermelden dat hij naast districtsschepen ook districtsburgemeester, OCMW raadslid en leraar was. En dat hij tevens in enkele raden van bestuur zat. Zoals het een goede socialist betaamt, werd hij voor elke functie rijkelijk vergoed.

In datzelfde artikel haalde Johan Peeters ook uit naar de nieuwe meerderheid . Hij vond het niet kunnen dat de SPA als tweede (!) grootste partij niet bij de bestuursgesprekken betrokken waren en dat zij geen deel van dit bestuur meer uitmaken. Johan Peeters vergeet hier ook bij te vermelden dat zes jaar geleden het Vlaams Belang de grootste partij was, en hebben we hem toen gehoord dat het ondemocratisch was dat wij niet mee in het bestuur zaten? Nee dus ….

Deze legislatuur zit Vlaams Belang en SP-a op de oppositiebanken in Wilrijk. U zult ons wel begrijpen dat met zo een stel arrogante verwaande kwasten als mijnheer Peeters in de districtsraad het onmogelijk is om gemeenschappelijk oppositie te voeren. En dat is maar goed ook, laat ons maar rechtlijnig en correct zijn en laat de socialisten maar links en slinks blijven. De Wilrijkse burger zal het verschil wel merken.
Kleine bemerking in de rand: de collegeleden worden via de stad betaald dus Peeters had misschien zijn bezwaar eerder via de gemeenteraad moeten aankaarten.

We zouden anders nog wel graag een suggestie doen richting Johan Peeters en zijn 3 medeverkozenen voor SP-a in de raad. Als u het toch nog graag over besparingen hebt dan hebben wij een kleine berekening gemaakt: ···4 SP-a gekozenen x 20 zittingen per jaar x 6 jaar districtsraad x 75€ zitpenning = 36000€

Onze suggestie, blijf gewoon zes jaar thuis en laat de kritische doch constructieve oppositie over aan het Vlaams Belang, en het district bespaart 36000€.

Met Vlaamse groet

Andy Aertgeerts

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...