Een tram door de Kruishofstraat ? (vervolg)


Onlangs kregen we via Staf Wouters, die ons vertegenwoordigt in de Antwerpse gemeenteraad, het volgende doorgestuurd.
Hij hadt een vraag gesteld over de geplande uitbreiding van het traject van lijn 6 via de Kruishofstraat.
Uit het antwoord van Schepen Van Campenhout, konden we volgende zaken lezen.


 


De eindhalte van lijn 6 zal gesitueerd zijn ten zuiden van de meest zuidelijke appartementsblok aan de Kruishofstraat( schuin tegenover de Pastoor De Conincklaan). Strikt genomen valt deze eindhalte dus nog binnen district Antwerpen.
De
tram zal een rondlus maken rond de woonblokken op het Generaal Robertsonplantsoen.
De tram zal aanrijden over de Populierenlaan, het Generaal Robertsonplantsoen.
Opdraaien naar de eindhalte, en dan verder rijden via Kruishofstraat en Populierenlaan terug naar het Olympiadekruispunt.
De werken zullen van start gaan na het bouwverlof (+/- augustus 2010) en men hoopt de werken af te ronden binnen de 160 werkdagen.
Men betreurde het volgens het antwoord ook, dat de bewoners nog niet ingelicht waren”.

Het kan echter niet anders, dan dat dit een impact zal hebben op de parkeersituatie in de Kruishofstraat en op de verkeersafwikkeling in deze straat en op het kruispunt met de Berkenlaan.
E
n dan vooral daar waar de tram een bocht moet nemen tegenover de Pastoor De Conincklaan en op het kruispunt met Berkenlaan en Populierenlaan. Daar zal het wel gedeeltelijk over grondgebied Wilrijk moeten lopen.
Fractieleider Eric Huijbrechts stelde hierover vragen stellen tijdens de districtsraad van donderdagavond 27 mei 2010.

Het antwoord was eigenlijk zeer verrassend !

Men wist al langer dat er een keerlus gepland was, maar deze zou op grondgebied Antwerpen verlopen.
Tot nu toe was het District Wilrijk hierover nog niet gecontacteerd, niet door het Vlaamse Gewest, De Stad en De Lijn.
En daarom kon men die vragen ook niet beantwoorden.

Op de opmerking, dat het dan wel stilaan tijd zou zijn om de omwonende op de hoogte te brengen, vertelde de districtsraadsvoorzitter dat er op de vier uithoeken van het terrein borden aangebracht waren met een “aanvraag tot bouwaanvraag”. (Als u deze borden gevonden hebt, gelieve het ons te melden)

Verder kon men vanuit District Wilrijk nog niets ondernemen, omdat men eerst officieel op de hoogte moet gebracht worden van de plannen en het traject. 

Wij zullen dit als Vlaams Belang Wilrijk zeker blijven opvolgen, en betreuren het dat er in deze stad zeer slecht gecommuniceerd wordt over zulke ingrijpende veranderingen aan het straatbeeld.


Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...