Dodelijk slachtoffer in de Groenstraat

Zaterdag  20 november viel er bij een verkeersongeval met een vrachtwagen een dodelijk slachtoffer in de Groenstraat. Al jaren lang ijvert de buurt voor een verkeersveilige  Groenstraat. Zwaar vrachtvervoer hoort niet thuis in deze woonwijk. Verder toont de buurt haar ongenoegen over het feit dat er veel te snel gereden wordt in deze straat. De vele borden met de vermelding ‘GRAAG TRAAG’,welke de buurtbewoners plaatsten in hun straat, maken weinig indruk op de weggebruikers. Nog steeds wordt er veel te snel gereden in de Groenstraat.
Een frappant gegeven: het is uitgerekend de echtgenote van één van de initiatiefnemers, voor  een autoluwe Groenstraat en het verbieden van vrachtverkeer in deze straat, die het slachtoffer is geworden. Het Vlaams Belang Wilrijk leeft mee met dit zware verlies en het verdriet van de achtergebleven familieleden, vrienden en kennissen.


 


Vlaams Belang Wilrijk heeft er in het verleden regelmatig op aangedrongen om zwaar vrachtverkeer te verbieden in de Groenstraat. We stellen vast dat er tot op heden nog steeds geen of onvoldoende aandacht is besteed aan deze vraag.


Vlaams Belang Wilrijk eist dan ook dat onmiddellijk de nodige maatregelen worden getroffen om alle vrachtverkeer in de Groenstraat te verbieden. Tevens eist Vlaams Belang Wilrijk dat er een maximum snelheid (50km/u) wordt gehandhaafd en dat er op deze maatregel streng wordt gecontroleerd.


 


Om deze redenen zal de afdelingsvoorzitter van het Vlaams Belang Wilrijk, de heer Leo Rouchet, op de eerstkomende districtsraadszitting het districtscollege vragen wanneer de nodige verkeersborden geplaatst kunnen worden om het vrachtverkeer uit de Groenstraat te verbannen. Tevens zal hij aandringen op maatregelen in afwachting van de plaatsing van deze verkeersborden zodat het vrachtverkeer nu reeds onmiddellijk verboden wordt. Ten slotte zal Leo Rouchet ook bij het districtsbestuur aandringen om de verkeerssnelheid (max.50km/u) in de Groenstraat te laten naleven.

Anke Van dermeersch

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...