Districtsraadsleden niet welkom op colloquium mei 2010


Op 14 februari 2010 diende districtsraadslid Eric Huijbrechts volgend voorstel tot advies in:


Voorstel tot advies aan het Stadscollege van raadslid Eric Huijbrechts


In zitting van 18 december keurt het College het principe goed om een Colloquium te organiseren in de maand mei 2010, waarbij de huidige werking van de decentralisatie zal worden geëvalueerd.


Als uitgangspunten voor het Colloquium worden de evaluatie van de huidige werking enerzijds en de wensen en de verwachtingen naar een volgende bestuursperiode anderzijds vooropgesteld.


In het latere collegebesluit , wordt ook de lijst van de genodigden vermeld: de leden van het stadscollege, de leden van de districtscolleges, de leden van het manteam en de bestuurscoordinatoren-district. De districtsraadsleden komen niet voor op de lijst.


In het huidige bestuursakkoord 2007-2012 van de stad Antwerpen, hoofdstuk 7 -Een goed georganiseerde en bestuurde stad, onder het item decentralisatie, lezen we:”Voor het huidige bestuur zijn de districten belangrijke partners. Dit komt tot uiting in het hele bestuursakkoord. De stad wil de samenwerking met de districten nog verbeteren. De bevoegdheden worden meer coherent gemaakt.”


Binnengemeentelijke decentralisatie is dus een dynamisch proces, waardoor actualisering zich constant opdringt.


Wil de stad de samenwerking met de districten verbeteren, dient de stad rekening te houden met alle betrokken partijen. De input van alle districtsraadsleden en gemeenteraadsleden is hier onontbeerlijk.


Niet enkel de districtscolleges en het stadscollege dienen gehoord in deze zaak, maar alle raadsleden.


Enkel dan kan zo’n Colloquium echt nuttig zijn.


Daarom ons voorstel


Artikel 1


De districtsraad Wilrijk beoogt een optimale samenwerking tussen de stad en de districten en ondersteunt de organisatie van het colloquium waarbij de huidige decentralisatie wordt geëvalueerd.


Artikel 2


De districtsraden maken de democratische legitimiteit uit van de districtsbesturen .


Daarom verzoekt de districtsraad Wilrijk om ook een afvaardiging, de fractieleiders van alle zetelende partijen en een tweede afgevaardigde voor partijen met minstens 5 raadsleden, uit te nodigen om deel te nemen aan heel of een gedeelte van het colloquiumDistrictsraadslid Eric Huijbrechtes licht zijn advies toe.Voorzitter van het districtscollege Thierry Vanderkindere licht het standpunt van het districtscollege toe.


Besluit


Artikel 1


De districtsraad keurt verwerpt het advies met 15 stemmen tegen (Annick Bracke, Kristel Claes, Alia El Bouk, Bruno Fiesack, Wendy Geens, Hugo Haazen, Hans Ides, Simone Ketels-Van Brussel, Christiana Matthijssens, Johan Peeters, werner Theuns, Danny Van Asshe, Gilbert Van Nuffel, Viviane Wittock en Thierry Vanderkindere)
en 5 stemmen voor (Andy Aertsgeerts, Palmyre Claessens, Eric Huijbrechts, Leopold Rouchet en Joseph Verbruggen). Er zijn geen onthoudingen.

Eric Huijbrechts
Districtsraadslid


Op 14 februari 2010 diende districtsraadslid Eric Huijbrechts volgend voorstel tot advies in:


Voorstel tot advies aan het Stadscollege van raadslid Eric Huijbrechts


In zitting van 18 december keurt het College het principe goed om een Colloquium te organiseren in de maand mei 2010, waarbij de huidige werking van de decentralisatie zal worden geëvalueerd.


Als uitgangspunten voor het Colloquium worden de evaluatie van de huidige werking enerzijds en de wensen en de verwachtingen naar een volgende bestuursperiode anderzijds vooropgesteld.


In het latere collegebesluit , wordt ook de lijst van de genodigden vermeld: de leden van het stadscollege, de leden van de districtscolleges, de leden van het manteam en de bestuurscoordinatoren-district. De districtsraadsleden komen niet voor op de lijst.


In het huidige bestuursakkoord 2007-2012 van de stad Antwerpen, hoofdstuk 7 -Een goed georganiseerde en bestuurde stad, onder het item decentralisatie, lezen we:”Voor het huidige bestuur zijn de districten belangrijke partners. Dit komt tot uiting in het hele bestuursakkoord. De stad wil de samenwerking met de districten nog verbeteren. De bevoegdheden worden meer coherent gemaakt.”


Binnengemeentelijke decentralisatie is dus een dynamisch proces, waardoor actualisering zich constant opdringt.


Wil de stad de samenwerking met de districten verbeteren, dient de stad rekening te houden met alle betrokken partijen. De input van alle districtsraadsleden en gemeenteraadsleden is hier onontbeerlijk.


Niet enkel de districtscolleges en het stadscollege dienen gehoord in deze zaak, maar alle raadsleden.


Enkel dan kan zo’n Colloquium echt nuttig zijn.


Daarom ons voorstel


Artikel 1


De districtsraad Wilrijk beoogt een optimale samenwerking tussen de stad en de districten en ondersteunt de organisatie van het colloquium waarbij de huidige decentralisatie wordt geëvalueerd.


Artikel 2


De districtsraden maken de democratische legitimiteit uit van de districtsbesturen .


Daarom verzoekt de districtsraad Wilrijk om ook een afvaardiging, de fractieleiders van alle zetelende partijen en een tweede afgevaardigde voor partijen met minstens 5 raadsleden, uit te nodigen om deel te nemen aan heel of een gedeelte van het colloquiumDistrictsraadslid Eric Huijbrechtes licht zijn advies toe.Voorzitter van het districtscollege Thierry Vanderkindere licht het standpunt van het districtscollege toe.


Besluit


Artikel 1


De districtsraad keurt verwerpt het advies met 15 stemmen tegen (Annick Bracke, Kristel Claes, Alia El Bouk, Bruno Fiesack, Wendy Geens, Hugo Haazen, Hans Ides, Simone Ketels-Van Brussel, Christiana Matthijssens, Johan Peeters, werner Theuns, Danny Van Asshe, Gilbert Van Nuffel, Viviane Wittock en Thierry Vanderkindere)
en 5 stemmen voor (Andy Aertsgeerts, Palmyre Claessens, Eric Huijbrechts, Leopold Rouchet en Joseph Verbruggen). Er zijn geen onthoudingen.

Eric Huijbrechts
Districtsraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...