Dierenverwaarlozing en/of mishandeling

Ook al is Wilrijk deel van ’t Stad, het is een groen district waar er ruimte is voor het houden van dieren. Er staan in ons district heel wat dieren zoals koeien, paarden,.. in weides.

Onlangs waren er in ons land zware overstromingen, ook in Wilrijk, door uitzonderlijke en langdurige regenval. De winter brengt momenteel vrieskou, sneeuw en ijzel, maar ook onze zomers kunnen te zonnig en droog worden voor mens en dier.

Voor de dieren die in weiden staan op het grondgebied Antwerpen, vooral in de districten dan,  lijdt dit soms tot grote welzijnsproblemen.


Sommigen eigenaren van deze dieren nemen het soms niet zo nauw met de verzorging en het welzijn van hun dieren. Veelal woont de eigenaar zelfs niet bij de weide en daarom geldt soms uit het zich uit het hart.


Zo stonden onlangs nog dieren met hun poten en/of benen in overstroomde weiden. En momenteel hebben een aantal dieren onvoldoende beschutting en voeding door slechte huisvesting en ondergesneeuwde weide. In de zomer zullen er net zoals de voorbije jaren ook dieren in de volle zon dienen te staan zonder beschutting en drinken.

Daarom drong Anke Van dermeersch in de Antwerpse gemeenteraad aan op het voeren van een stringent beleid op dit vlak en op de toepassing van de politiecodex, in het bijzonder de verplichting dat bij elke weide een telefoonnummer uitgehangen moet worden.

De bevoegde schepen van dierenwelzijn wist te melden dat er in gans de provincie Antwerpen slechts 1 inspecteur-dierenarts is die bevoegd is om inbreuken inzake dierenverwaarlozing en/of mishandeling vast te stellen en te onderzoeken.
Dit is uiteraard veel te weinig en Anke Van dermeersch zal de bevoegde minister hiervoor dan ook ter verantwoording voor roepen in de senaat.

Deze inspecteur-dierenarts is in 2010 op Antwerps grondgebied 13 keer opgetreden tegen dierenverwaarlozing en 1 keer voor een dier op weide. In 2010 werden er in Wilrijk 1 maal dieren in beslag genomen omwille van dierenverwaarlozing.

De bevoegde Antwerpse schepen meldde ook dat er tot nu toe geen enkele gemeenterlijke administratieve boete uitgeschreven werd, noch processen-verbaal werden opgesteld in het kader van de Antwerpse politiecodex, die eigenaars van dieren verplicht om een bord met contactgegevens aan te brengen aan hun weides.
Nochtans kan u dagelijks zelf vaststellen dat zo goed als geen enkele weide in ons district voorzien is van zo’n bord met contactgegevens.

Anke Van dermeersch zal het dierenwelzijn in Wilrijk verder opvolgen en de bevoegde minister en schepen vragen om de nodige maatregelen te nemen zodat er voldoende controle komt en tevens voor gezorgd wordt dat de politiecodex nageleefd wordt zodat de inwoners van ons district de eigenaars van dieren kunnen waarschuwen wanneer hun dieren gevaar lopen door overstroming, winterweer of zomerhitte.

Anke Van dermeersch
Gemeenteraadslid

Ook al is Wilrijk deel van ’t Stad, het is een groen district waar er ruimte is voor het houden van dieren. Er staan in ons district heel wat dieren zoals koeien, paarden,.. in weides.

Onlangs waren er in ons land zware overstromingen, ook in Wilrijk, door uitzonderlijke en langdurige regenval. De winter brengt momenteel vrieskou, sneeuw en ijzel, maar ook onze zomers kunnen te zonnig en droog worden voor mens en dier.

Voor de dieren die in weiden staan op het grondgebied Antwerpen, vooral in de districten dan,  lijdt dit soms tot grote welzijnsproblemen.


Sommigen eigenaren van deze dieren nemen het soms niet zo nauw met de verzorging en het welzijn van hun dieren. Veelal woont de eigenaar zelfs niet bij de weide en daarom geldt soms uit het zich uit het hart.


Zo stonden onlangs nog dieren met hun poten en/of benen in overstroomde weiden. En momenteel hebben een aantal dieren onvoldoende beschutting en voeding door slechte huisvesting en ondergesneeuwde weide. In de zomer zullen er net zoals de voorbije jaren ook dieren in de volle zon dienen te staan zonder beschutting en drinken.

Daarom drong Anke Van dermeersch in de Antwerpse gemeenteraad aan op het voeren van een stringent beleid op dit vlak en op de toepassing van de politiecodex, in het bijzonder de verplichting dat bij elke weide een telefoonnummer uitgehangen moet worden.

De bevoegde schepen van dierenwelzijn wist te melden dat er in gans de provincie Antwerpen slechts 1 inspecteur-dierenarts is die bevoegd is om inbreuken inzake dierenverwaarlozing en/of mishandeling vast te stellen en te onderzoeken.
Dit is uiteraard veel te weinig en Anke Van dermeersch zal de bevoegde minister hiervoor dan ook ter verantwoording voor roepen in de senaat.

Deze inspecteur-dierenarts is in 2010 op Antwerps grondgebied 13 keer opgetreden tegen dierenverwaarlozing en 1 keer voor een dier op weide. In 2010 werden er in Wilrijk 1 maal dieren in beslag genomen omwille van dierenverwaarlozing.

De bevoegde Antwerpse schepen meldde ook dat er tot nu toe geen enkele gemeenterlijke administratieve boete uitgeschreven werd, noch processen-verbaal werden opgesteld in het kader van de Antwerpse politiecodex, die eigenaars van dieren verplicht om een bord met contactgegevens aan te brengen aan hun weides.
Nochtans kan u dagelijks zelf vaststellen dat zo goed als geen enkele weide in ons district voorzien is van zo’n bord met contactgegevens.

Anke Van dermeersch zal het dierenwelzijn in Wilrijk verder opvolgen en de bevoegde minister en schepen vragen om de nodige maatregelen te nemen zodat er voldoende controle komt en tevens voor gezorgd wordt dat de politiecodex nageleefd wordt zodat de inwoners van ons district de eigenaars van dieren kunnen waarschuwen wanneer hun dieren gevaar lopen door overstroming, winterweer of zomerhitte.

Anke Van dermeersch
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...