‘Diamonds love Antwerp’, maar Antwerpen laat diamant los

Gemeenteraadslid Anke Van dermeersch stelt naar aanleiding van de bespreking van het stedelijk budget voor Diamant in de commissie van schepen Van Campenhout vast dat Antwerpen niet langer veel waarde hecht aan diamant. Slechts 25.000,-€ wordt er gebudgetteerd voor deze voor Antwerpen toch belangrijke sector.

Antwerpen is het wereldcentrum van diamant. Bijna 80% van de ruwe diamanten in de wereld en de helft van de geslepen stenen worden verhandeld in de Antwerpse diamantwijk. Het stadsbestuur heeft dan ook de morele plicht deze sector respectvoller te behandelen en te zorgen dat ook de afgeleide economie en toerisme hieruit z’n voordeel kan halen. Maar liefst 34.000 mensen (direct en indirect) worden hierdoor momenteel tewerkgesteld en er zijn groeimogelijkheden.

Schepen Van Campenhout beloofde nochtans eind 2010 dat in de lente 2011 een Stedelijk Masterplan Diamant (onderdeel van een Strategisch Toekomstplan Diamant) zou worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit gebeurde tot op heden niet.

De schepen beloofde tevens dat de heer Ari Epstein (CEO Designate AWDC) de details van een strategisch toekomstplan zou toelichten in 2011. Er werd echter geen enkele  themacommissie Diamant georganiseerd door de schepen in 2011.

Met een budget van 25.000,-€ zal de schepen  in de toekomst ook niet kunnen inspelen op de noden van de diamantsector. De sector heeft nochtans nood aan nieuwe maatregelen voor betere beveiliging van de sector, renovatie van de diamantwijk, bevordering van nieuwe technieken in samenwerking met WTOCD of AWDC, ondersteuning van en deelnemen aan vakbeurzen door de stad en tevens zou de stad eventuele concurrentie van andere diamantcentra in de wereld tijdig moeten onderkennen en daarop direct inspelen.

Noch schepen Van Campenhout bevoegd voor Diamant, noch schepen Heylen bevoegd voor  Toerisme, noch burgemeester Janssens verantwoordelijk voor Citymarketing is de diamant een stuiver waard.

Het Vlaams Belang Antwerpen vindt dit onaanvaardbaar en zullen niet nalaten een grote rol te eisen voor de diamant in onze stad.

Zo stelt gemeenteraadslid Anke Van dermeersch voor ook op of nabij de Grote Markt een toeristisch aandachtspunt ‘Antwerp loves Diamonds’ te creëren voor diamant zodat de schepen dagelijks herinnerd zullen worden aan het maatschappelijk belang van de diamantsector voor Antwerpen.

Anke Van dermeersch
Gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid Anke Van dermeersch stelt naar aanleiding van de bespreking van het stedelijk budget voor Diamant in de commissie van schepen Van Campenhout vast dat Antwerpen niet langer veel waarde hecht aan diamant. Slechts 25.000,-€ wordt er gebudgetteerd voor deze voor Antwerpen toch belangrijke sector.

Antwerpen is het wereldcentrum van diamant. Bijna 80% van de ruwe diamanten in de wereld en de helft van de geslepen stenen worden verhandeld in de Antwerpse diamantwijk. Het stadsbestuur heeft dan ook de morele plicht deze sector respectvoller te behandelen en te zorgen dat ook de afgeleide economie en toerisme hieruit z’n voordeel kan halen. Maar liefst 34.000 mensen (direct en indirect) worden hierdoor momenteel tewerkgesteld en er zijn groeimogelijkheden.

Schepen Van Campenhout beloofde nochtans eind 2010 dat in de lente 2011 een Stedelijk Masterplan Diamant (onderdeel van een Strategisch Toekomstplan Diamant) zou worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit gebeurde tot op heden niet.

De schepen beloofde tevens dat de heer Ari Epstein (CEO Designate AWDC) de details van een strategisch toekomstplan zou toelichten in 2011. Er werd echter geen enkele  themacommissie Diamant georganiseerd door de schepen in 2011.

Met een budget van 25.000,-€ zal de schepen  in de toekomst ook niet kunnen inspelen op de noden van de diamantsector. De sector heeft nochtans nood aan nieuwe maatregelen voor betere beveiliging van de sector, renovatie van de diamantwijk, bevordering van nieuwe technieken in samenwerking met WTOCD of AWDC, ondersteuning van en deelnemen aan vakbeurzen door de stad en tevens zou de stad eventuele concurrentie van andere diamantcentra in de wereld tijdig moeten onderkennen en daarop direct inspelen.

Noch schepen Van Campenhout bevoegd voor Diamant, noch schepen Heylen bevoegd voor  Toerisme, noch burgemeester Janssens verantwoordelijk voor Citymarketing is de diamant een stuiver waard.

Het Vlaams Belang Antwerpen vindt dit onaanvaardbaar en zullen niet nalaten een grote rol te eisen voor de diamant in onze stad.

Zo stelt gemeenteraadslid Anke Van dermeersch voor ook op of nabij de Grote Markt een toeristisch aandachtspunt ‘Antwerp loves Diamonds’ te creëren voor diamant zodat de schepen dagelijks herinnerd zullen worden aan het maatschappelijk belang van de diamantsector voor Antwerpen.

Anke Van dermeersch
Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...