De Wilrijkse “afwezigen”

 

Op maandag 5 september moest Eric Huijbrechts (Vlaams Belang) de commissievergadering van het district Wilrijk voorzitten.

Hij is de ouderdomsdeken in de districtsraad en moet zodoende de voorzitter of, in dit geval, de voorzitster vervangen. Maar niet enkel de voorzitster was niet aanwezig, ook de districtsvoorzitter en twee schepenen hadden zich verontschuldigd.

Het is natuurlijk altijd mogelijk dat men niet kan aanwezig zijn op een vergadering, maar de data voor de zittingen liggen reeds lang op voorhand vast. Bovendien krijgen de districtsvoorzitter en de schepenen een meer dan deftige vergoeding voor het uitoefenen van hun ambt.

Tijdens deze zitting werden er enkele belangrijke dossiers besproken voor Wilrijk, maar deze waren blijkbaar voor de afwezige schepenen en de voorzitter toch niet belangrijk genoeg. Bovendien viel het op dat er ook een aantal raadsleden van de meerderheid niet aanwezig waren in die mate zelfs dat de raad niet in aantal was om rechtsgeldig te vergaderen. Indien de oppositie de raad had verlaten diende de zitting te worden stopgezet.

We hopen dat, iedereen die verkozen is door de burger, de volgende twee jaar van de legislatuur zijn taken ernstig opneemt en dat dit voorval zich niet meer voordoet.

Guy Eggermont

Afdelingsvoorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...