De Nieuwe Bist,wanneer is het eindelijk klaar ?

Op de districtsraad van de maand februari 2011, stelde Eric Huijbrechts vragen, over de verdere afwerking van de Bist.


Op 22 januari 2011 heeft men het plein Feestelijk ingehuldigd.


Tijdens de openingstoespraak van de districtsvoorzitter, bleek dat er nog verscheidene zaken moesten afgewerkt worden. En dit werd zeer duidelijk, daags na de opening, toen het plein terug herschapen was in een troosteloze betonnen vlakte.


Zo verondersteld men dat er nog bomen moeten geplant worden, en er bijvoorbeeld nog meer “groen” moet komen.


Ook de muur aan het “Basketbalpleintje” is nog niet in orde.


Dit zijn allemaal zaken die dadelijk opvallen, wanneer men op het plein komt.


Maar er waren ook andere vragen:


Wanneer zal de markt uiteindelijk kunnen terugkomen op de Bist?


Worden er nog “zebrapaden” geplaatst?


De wandelweg voor de supermarkt en de apotheek, gebruikt men als oprit voor de parking, is dit normaal, en indien niet kan dit verholpen worden?


En zijn er misschien nog andere zaken die nog moeten gebeuren?”


Ziehier een overzicht van de verschillende antwoorden:


Voorzitter Thierry Vanderkindere antwoordt:


“Alle bomen die de aannemer zou planten zijn geplant. De onderbeplanting (geraniums) aan de bomen dient nog te gebeuren. De bomen aan de zijde Kleinesteenweg worden dit seizoen in eigen beheer gezet.


Er is nog een studie besteld om in de loop van dit jaar tweemaal de gezondheidstoestand van de bomen te beoordelen, met het oog op de oplevering van de werken. Twee van de oude platanen op het parkeergedeelte zijn aangetast door de schubbige bundelzwam en dienen goed opgevolgd te worden. In de omgeving van de bushalte zijn er ook twee oude bomen die een te magere bladstand hadden in 2010. De studie moet uitsluitsel brengen.”.


Districtsschepen Gilbert Van Nuffel antwoordt:


“1. Nog uit te voeren werken:


Straatmeubilair


          funderingsvoeten voor fietsoverkappingen


          fietsbeugels


          vlaggenmasten


          aanwerken bushokjes geplaatst door Clear Channel


          gietijzeren deksels en kolken zwart verven


 


 


Ontmoetingsruimte


          harsgebonden steenslag rond bomen, glascontainers, …


          opvoegen naad tussen LED-verlichting en betonverharding, betonelement en betonverharding


 


Werken nog uit te voeren


          blindengeleiding


          vervangen aangereden boordstenen door platte boordstenen en paaltje


          klinkers algemeen: lege voegen blijven inzanden


          opvoegen rijweg en voetpad


          repareren rijweg (losliggende en gekantelde klinkers in de rijweg in het verlengde van de Kleinesteenweg)


          middenberm plaatsen en richting gebakken straatstenen veranderen (rijweg voor districtshuis in verkeerd verband)


          op hoogte brengen van stenen aan toerit parking to Pater De Dekenstraat


          groenaanplanting (gras, heuveltjes en bodembedekkers; verluchtingsdoen, teelaarde volgens voorschriften)


          Pater De Deken terug plaatsen


Diversen


          opruimen materiaal (DEXIA, parkeerplaats); vuilbakken naar 7/8 brengen


          verzakkingen allerlei (putjes van nutsmaatschappijen, inbraken, …)


          boordstenen goed plaatsen (hoek Heistraat/Sint-Bavostraat)


          vervangen brokken gebakken straatstenen


          aanwerken putdeksels (septische put De Kern)


          aanwerken stenen aan lijnafwatering; vrijmaken van inspectieluiken vooral op ontmoetingsruimte


          aanwerken verlichtingspalen


          uitwerking bestrating aan de beelden


          platines goedleggen op ontmoetingsruimte


          traptreden naar groenzone aan apotheker waterpas plaatsen


          afsluiters gas in boordsteen


          verwijderen van blauwe kleur kasseien op mindervalidenplaatsen Kleinesteenweg


          aansluiting parkeerstrook


          bevestiging banken voor districtshuis niet voldoende


          steenslag verwijderen in groenzone bij inzaaien


          betonafval verwijderen


          herstellen boringen voor proeven


          paaltjes aan de Kern, kant Heistraat terug plaatsen


          verzakking aan parkeerplaatsen tegenover de bibliotheek.


 


2. Markt


De terugkeer van de markt is voorzien op dinsdag 5 april 2011. De verzinkbare marktkasten zijn helaas nog niet geleverd maar tijdelijke bovengrondse marktkasten worden einde maart geplaatst, met tijdelijk verlies van enkele parkeerplaatsen tot gevolg.”.


Districtsschepen Johan Peeters antwoordt:


“Omdat het concept van de Bist uitgaat van een verhoogd platform adviseert de dienst mobiliteit van de stad Antwerpen negatief over het aanbrengen van oversteekplaatsen. Door een verhoogd platform op te rijden dient de autobestuurder de voetganger voorrang te verlenen. Door de omvang van de Bist en het verhoogd platform komt een divers voetgangersverkeer op gang waardoor op alle ogenblikken op alle plaatsen conflictsituaties kunnen ontstaan. Het is de bedoeling om het voetgangersverkeer op en rond de Bist in kaart te brengen en passende maatregelen te nemen.


De wandelweg voor de supermarkt en de apotheek is voorlopig afgesloten in afwachting van een definitieve constructie.


De technici twijfelen aan de duurzaamheid van de proefafsluiting aan de ballenvanger. Dit wordt verder technisch onderzocht.”.


Districtsschepen Hans Ides antwoordt:


“Het aanvangsbevel werd zopas ondertekend. De werken aan het speelveld starten in principe op 28 februari 2011.”.


 


Zoals u kan lezen ,moeten er nog een hele boel zaken gebeuren op het plein.


 En is het eigenlijk onbegrijpelijk dat het plein reeds feestelijk geopend is op 22 januari 2011.


Het Vlaams Belang Wilrijk hoopt samen met u, dat we vlug het eindresultaat zullen kunnen beoordelen. En misschien kan men dan een echte “Feestelijke opening” organiseren.


In afwachting zal het Vlaams Belang Wilrijk deze zaken nauwlettend opvolgen en indien nodig hierover vragen stellen in de verschillende raden.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...